กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ"

– เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) –

 


 

ระยะเวลากิจกรรม :

2 มิถุนายน 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 1 กรกฎาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดจำหน่ายและกิจกรรม :

 

ไอเทม รายละเอียด รายละเอียด
กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ" กิ่งท้อ(Gold)(เล็ก)(3) 25,000 CashPoint
กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ" กิ่งท้อ(Gold)(ใหญ่)(7) 39,000 CashPoint

 

สามารถสุ่มเรียกมอนสเตอร์กิจกรรมและมีโอกาสดรอปไอเทมพิเศษดังต่อไปนี้

กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ"  วิญญาณควีมา (Event) มีโอกาสดรอปไอเทม กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ" เทพแห่งสมรภูมิรบ(ช)

กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ"  มีรัง (Event) มีโอกาสดรอปไอเทม กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ" เทพแห่งสมรภูมิรบ(ญ)

 

 

หมายเหตุ :

  • ชุดคลุมไม่มีออฟชั่นพิเศษ เป็นไอเทมถาวร
  • ชุดคลุมจะสามารถเสริมพลัง, หลอมรวม, สลายออฟชั่น, ขาย ได้
  • สามารถใช้กับไอเทม เช่น ลายมังกร หรือ ลายปักมังกรชนิดต่างๆได้

 

กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ" กิจกรรม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) รับชุดคลุมสุดแรร์อย่าง "เทพแห่งสมรภูมิรบ"

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ