กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี

— แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี

 


 

ระยะเวลากิจกรรม :

10 มิถุนายน 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 1 กรกฎาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

 

แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน

 

กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี
NPC อินจวิน ณ วังเย็นทะเลเหนือ

ส่งรูปภาพที่ตรงกับสภาพอากาศให้แก่ NPC อินจวิน สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ครั้ง

 

NPC อินจวิน จะอธิบายสภาพอากาศ เพื่อให้เราซื้อไอเทมรูปตามคำธิบาย
ที่ NPC แม่นางจิน ในราคา 100,000 และส่งให้ NPC อินจวิน

กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี
แม่นางจิน ณ ฮอลบัล

 

** หมายเหตุ : จะต้องมีไอเทมสภาพอากาศอย่างใดอย่างนึงเท่านั้นถึงจะส่งเควสได้ ถ้ามีไอเทมสภาพอากาศ 3 อย่างในกระเป๋าจะไม่สามารถส่งเควสได้ **

 

กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี เมื่อส่งภาพ ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้จะได้รับไอเทมดังนี้กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี
ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี ของขวัญหญ้าเทพน้ำเงินใส 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
สามารถเสริมพลังให้แก่อาวุธที่สวมใส่ +2 ภายใน 1 ชั่วโมง
กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี ของขวัญหญ้าเทพครามหยก 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
สามารถเสริมพลังให้แก่ยุทธภัณฑ์ที่สวมใส่ +1 ภายใน 1 ชั่วโมง

 

กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี เมื่อส่งภาพ ไม่ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้จะได้รับไอเทมดังนี้กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี
ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี ของขวัญหญ้าเทพครามหยก 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
สามารถเสริมพลังให้แก่ยุทธภัณฑ์ที่สวมใส่ +1 ภายใน 1 ชั่วโมง

 

กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี กิจกรรม แจ้งสภาพอากาศแก่อินจวิน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ