– โลหิตดวงวิญญาณ –

กิจกรรมเอาใจคนชอบ Channel PK กับการได้สิทธิพิเศษมากมาย

 


ระยะเวลากิจกรรม :

6 พฤษภาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 1 มิถุนายน 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

 

 • หากคุณล่าในพื้นที่สังหารไอเทมบัฟจะดรอป และไอเทมพิเศษโลหิตดวงวิญญาณ (เฉพาะ Channel PK และ มีพื้นที่สังหาร(PVP) เท่านั้น)

 

พื้นที่สังหารคือ?

 • เซิร์ฟเวอร์ใน Channel PK จะมีพื้นที่สังหาร(PVP)
 • คือทะเลแดนใต้, วังเย็นทะเลเหนือ, ป่าแดนใต้, หุบเขาร้อยลี้, ที่ราบแห่งเพลิง และ ยอนบีกา

 

กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ไอเทมป้ายบัพพิเศษกิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ
ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ  ป้ายพลังโจมตี
เพิ่มพลังโจมตี 10% เป็นเวลา 10 นาที
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ป้ายพลังป้องกัน
เพิ่มพลังป้องกัน 10% เป็นเวลา 10 นาที
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ป้ายหลบหลีก
เพิ่มหลบหลีก, หลบหลีกวิชา 10% เป็นเวลา 10 นาที
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ป้ายพลังชีวิต
เพิ่มพลังชีวิต 20% เป็นเวลา 10 นาที
 • ไอเทมและค่าประสบการณ์สามารถได้รับจากการล่ามอนสเตอร์ระดับเดียวกันเท่านั้น
 • หากใช้บัฟเดียวกันซ้ำกันระยะเวลาบัฟจะเพิ่มขึ้น
 • ไอเทมบัฟกิจกรรมจะอยู่ในคลังส่วนตัว แต่ไม่สามารถซื้อขายหรืออยู่ในคลังรวมได้
 • ไอเทมกิจกรรมจะสามารถใช้ในช่วงกิจกรรมเท่านั้น
 • โดยหลังปิดเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2021 ไอเทมดังกล่าวจะถูกลบทั้งหมด

 

กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ไอเทมพิเศษ !!!กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ
ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ

 

 1. เมื่อรับเควส “สะสมดวงวิญญาณ” แล้วท่านจะต้องไปกำจัดมอนสเตอร์ในช่วงระยะเลเวลของท่าน
 2. เพื่อรวบรวมหา กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ 10 ชิ้น “ และนำมาส่งให้กับ NPC พ่อค้าลึกลับ
 3. รับได้ 1 วัน/ 1 ครั้ง แล้วจะรีเซ็ตทุกๆเวลา 00.00 น.
 4. สามารถทำได้ 1 ID ต่อการรับ 1 ครั้ง

 

กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ เมื่อส่งเควสจะสุ่มรับไอเทม ดังนี้กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ
ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ แหวนพ้นโลกีย์ (แลกเปลี่ยนได้)
เมื่อตายจะช่วยป้องกันการสูญเสีย EXP 1 ครั้ง
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ยาคุ้มจิต(40%)(Event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ได้รับค่า EXP เพิ่มขึ้นจากปกติ 40% ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ลายมังกรขาว(1วัน)(event) (แลกเปลี่ยนได้)
พลังปราณทั้งหมด+3, EXP ที่ได้รับ +20%
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ยาทิพย์โอสถ(Event)(3ครั้ง) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%, พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000,
ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10%, พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10%
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ หญ้าเทพน้ำเงินใส(Event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
สามารถเสริมพลังให้แก่อาวุธที่สวมใส่ +2 ภายใน2ชั่วโมง
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ หญ้าเทพครามหยก(Event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
สามารถเสริมพลังให้แก่ยุทธภัณฑ์ที่สวมใส่ +1 ภายใน2ชั่วโมง
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต

 

พิเศษ !! สำหรับนักสะสม !!

สำหรับคนที่ไม่อยากแลกเป็นไอเทมตามหัวข้อด้านบนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ !!
(รางวัลแยกกันในแต่ละเซิร์ฟเวอร์)

อันดับ รางวัล – รายละเอียด
1 กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.150)
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.150) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
2 – 3 กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.140)
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.140) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
4 – 10 กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
สุ่มผู้โชคดี
20 ท่าน
กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ ยาเทพไร้มลทิน (10 วัน)(กิจกรรม)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
 • หากมี กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ น้อยกว่า 100 ชิ้น ถึงจะติดอันดับแต่จะไม่ได้รางวัล
 • จะต้องมี กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ มากกว่า 100 ชิ้นขึ้นไป ถึงจะติดสามารถเข้าร่วมในการ “สุ่มผู้โชคดี”
 • กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ ไม่สามารถซื้อขายและใช้คลังได้
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2021 จะหาผู้โชคดีโดยใช้เกณฑ์จำนวน กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ ที่มี
  เช่นหากมี กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ 9,999 ชิ้น ผู้เล่นที่สะสมได้ครบก่อนจะได้รางวัล
 • โดยผู้เล่นที่มี กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ 9,999 ชิ้น ให้ แจ้งปัญหา มาและถ้าหากตรวจสอบย้อนหลังในวันเวลาที่แจ้งปัญหาเข้ามานั้นมี กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ ไม่ครบ 9,999 ชิ้น จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • แต่ละตัวละครใน 1 ID จำนวน กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ จะไม่รวมกัน
 • รางวัลอันดับและรางวัลผู้โชคดีจะไม่แจกซ้ำอีก

 

นับเฉพาะ กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ โลหิตดวงวิญญาณ ที่อยู่ในคลังเท่านั้น ถ้าแลกเควสจะไม่ถูกนับ
เช่น ถ้ามี 100 ชิ้น แล้วแลกเควสไปเหลือ 99 ชิ้น เมื่อปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จะถูกนับแค่ 99 ชิ้นเท่านั้น

 

กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ กิจกรรมพิเศษ โลหิตดวงวิญญาณ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ