Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด

8428

Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด

 

– Anniversary Cake –

 

เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด พร้อมรับบัพฟรี

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

4 พฤศจิกายน 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 6 มกราคม 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

 

วิธีได้รับ “เค้กผลไม้วันเกิด”

 

Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด
โซยูล ณ ฮอนบัล

สามารถทำเควสได้ที่ ” NPC โซยูล “ ที่เมืองฮอนบัล เควสที่มีชื่อว่า “เค้กวันเกิดโยวกัง”

ไอเทม รายละเอียด
Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด เค้กผลไม้วันเกิด(กิจกรรม)
เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 50 และ เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 50

 

วิธีได้รับ “เค้กผลไม้วันเกิด” แบบพิเศษเพิ่มผลไม้

 

Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด
แม่นางจิน ณ ฮอนบัล

หากต้องการอัพเกรด “เค้กผลไม้วันเกิด” ให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นให้รับภารกิจ ” เค้กวันเกิดที่เต็มไปด้วยผลไม้ “ พร้อมเงินสลึงอีก ” 200 ล้านสลึง “ ที่ ” NPC แม่นางจิน ณ ฮอนบัล “ ที่เพื่ออัปเกรดเป็น ” เค้กผลไม้วันเกิด(พิเศษ)(กิจกรรม) “

ไอเทม รายละเอียด
Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด เค้กผลไม้วันเกิด(พิเศษ)(กิจกรรม)
เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100 , เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100
และ เพิ่มค่าประสบการณ์ 40%

 

 

วิธีได้รับ “เค้กช็อกโกแลตวันเกิด”

 

 

เค้กวันเกิดช็อกโกแลตนั้นได้รับจากการซื้อของในไอเทมช๊อปเท่านั้น !

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

4 พฤศจิกายน 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 ธันวาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไอเทมชิ้นนี้จะหมดระยะเวลาการขายถึง 2 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น แต่ไอเทมจะมีอายุถึง 6 มกราคม 2564 คุ้มแน่นอน !!

 

ไอเทม รายละเอียด ราคา
Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด เค้กช็อกโกแลตวันเกิด ราคา 18,900 Cash
ลดเหลือ 9,450 Cash
 • ลดราคาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565

 

น้อยกว่าหรือเท่ากับเซียน 3 :
 • เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 150%
เซียน 4 :
 • เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 100%
เซียน 5 :
 • เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 100
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 50%

 

วิธีได้รับ “เค้กช็อกโกแลตวันเกิด” แบบพิเศษใส่ช็อกโกแลตเน้นๆ

 

Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด
แม่นางจิน ณ ฮอนบัล

หากต้องการอัพเกรด “เค้กช็อกโกแลตวันเกิด” ให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นให้รับภารกิจ ” เค้กวันเกิดที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลต “ พร้อมเงินสลึงอีก ” 1,000 ล้านสลึง “ ที่ ” NPC แม่นางจิน ณ ฮอนบัล “ ที่เพื่ออัปเกรดเป็น ” เค้กผลไม้วันเกิด(พิเศษ)(กิจกรรม) “

ไอเทม รายละเอียด
Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด เค้กช็อกโกแลตวันเกิด(พิเศษ)

 

น้อยกว่าหรือเท่ากับเซียน 3 :
 • เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 200
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 200
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 300%
เซียน 4 :
 • เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 200
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 200
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 200%
เซียน 5 :
 • เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 200
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 200
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 100%

 

※ สัตว์เทวะเค้กวันเกิดทั้ง 4 รูปแบบไม่สามารถแลกเปลี่ยน , โยนทิ้ง หรือ ขายได้

※ กรณีที่ไอเทม สัตว์เทวะเค้กวันเกิด สูญสลายไป เช่น ทำลาย จะไม่สามารถกู้คืนได้

※ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด สามารถฝากคลังสัตว์เทวะได้เท่านั้น ไม่สามารถเสริมพลัง และพัฒนาสัตว์เทวะได้

※ ไอเทมจะถูกลบในวันที่ 2022/01/06 ในช่วงเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

กิจกรรม Print Screen Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด

 

Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด Anniversary Cake เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 รับ สัตว์เทวะเค้กวันเกิด

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ