Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น

4522

Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น

 

– Anniversary Shop –

 

เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

4 พฤศจิกายน 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 ธันวาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น สามารถซื้อได้ ID ละ 1ครั้ง/ชิ้น เท่านั้น! Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
ราคา 900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน(กิจกรรม)
เมื่อล่ามอนสเตอร์, เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับ 50%, อัตราการได้รับวิญญาณ 1.5 เท่า, และยันต์ดินวิเศษแบบไม่จำกัดเวลา!
ราคา 900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ยาคุ้มจิต(150%) 1Day (event)
ได้รับค่า EXP เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
ราคา 900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ยาโสมเซียน(อัตรา) (ซื้อขายไม่ได้)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูปราณให้เต็ม
ราคา 900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา) (ซื้อขายไม่ได้)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้เต็ม
ราคา 900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ไอเทมเปลี่ยนสีชื่อ(Event)
ไอเทมที่สามารถเปลี่ยนสีของชื่อตัวละครได้
ราคา 900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ไอเทมไอคอนชื่อ(Event)
ไอเทมที่สามารถใส่ไอคอนเคลื่อนไหวของชื่อตัวละคร
ราคา 900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ไอเทมพื้นหลังชื่อ(Event)
ไอเทมที่สามารถใส่รูปพื้นหลังหรือเอฟเฟคของชื่อตัวละคร
ราคา 900 Cash

 

Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น สามารถซื้อได้ไม่จำกัด Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น  ตุ๊กตาจงเลี่ยว(Event)
รายละเอียดสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น
ราคา 9,900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น กล่องปิดผนึก(เป้สัมภาระ)
กล่องที่มีเป้สัมภาระ(หลัก)ที่สามารถใช้ได้ 30 วัน
ราคา 9,900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น เสริมสวยลับของชอนอู
ตั๋วเปลี่ยนทรงผมที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากทรงผม 5 แบบ)
รายละเอียด Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น
ราคา 9,900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น ศัลยกรรมลับของชอนอู
ตั๋วเปลี่ยนหน้าตาที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากรูปหน้า 5 แบบ)
รายละเอียด Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น
ราคา 9,900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น กล่องทรงผมชอนอู (ช)
สุ่มทรงผมเพศชายสุดเท่
ราคา 9,900 Cash
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น กล่องทรงผมชอนอู (ญ)
สุ่มทรงผมเพศหญิงสุดสวย
ราคา 9,900 Cash

 

 

 

 


Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น
Anniversary Shop เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 17 จำหน่ายไอเทม เพียง 9 บาทและ 99 บาทเท่านั้น

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ