กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5%

 

–เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง–

 

เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5%

 

ระยะเวลากิจกรรม :

9 กันยายน 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 16 กันยายน 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

  • เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมพลัง 5%
  • เพิ่มอัตราสำเร็จของการหลอมรวม 5%
  • เพื่มอัตราสำเร็จการหลอมธาตุ 5%
  • กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5% กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5% เพิ่มยันต์ข้ามลิขิตอาวุธและยุทธภัณฑ์ +5%
  • กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5% กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5% ยันต์ตราสวรรค์[อาวุธ]และ[ยุทธภัณฑ์] +5%
  • กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5% กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5% ยันต์ตราสวรรค์ระดับสูง[อาวุธ]และ[ยุทธภัณฑ์] +5%

หมายเหตุ :

  • ไอเทมจะไม่แสดงรูปไอคอน+5% แต่คุณสมบัติยังคงได้รับ+5%  เฉพาะช่วงเวลากิจกรรม
  • เฉพาะยันต์ธาตุข้ามลิขิต (อาวุธ) และ (ยุทธภัณฑ์) จะไม่แสดงผล
  • ได้รับผลทั้งยันต์ข้ามลิขิตที่เคยมีอยู่แล้ว หรือ เพิ่งซื้อมาใหม่ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
  • เพิ่มอัตราการสำเร็จในระบบโดยจะไม่แสดงผลเป็นตัวเลขภายนอก

 

กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5% กิจกรรม เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมแกร่ง, หลอม, ธาตุ, สร้าง และยันต์ข้ามลิขิต 5%

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 8 กันยายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ