Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!

9710

Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!

 

– Summer Chicken –

 

กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!

 


 

ระยะเวลากิจกรรม :

31 มีนาคม 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

 

สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน ที่ได้รับจากภารกิจ

 

Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!
โซยูล ณ ฮอนบัล

สามารถทำเควสได้ที่ ” NPC โซยูล “ ที่เมืองฮอนบัล เควสที่มีชื่อว่า “สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนออกมาที่ลาน”

เงื่อนไขภารกิจ :

 • ภารกิจ “สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนออกมาที่ลาน” ทำได้ 1 ครั้ง / ตัวละคร
 • จำกัด 1 ครั้ง / 1 วัน
 • ตัวละครจะต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป

รายละเอียดภารกิจ :

 • ให้มารับภารกิจที่ชื่อว่า “สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนออกมาที่ลาน” ที่ NPC โซยูล
 • จากนั้นให้จัดการมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่ห่างจากตัวละครเราเกิน 10 เลเวล
 • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะมีโอกาส ได้รับไอเทมเควส Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!  ก้อนเนื้อ ” จำนวน 20 ชิ้น
 • จากนั้นกลับมาส่งภารกิจที่ NPC โซยูล เพื่อรับไอเทม Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! ใบรับรองคุณสมบัติการรับเลี้ยงลูกไก่ “

หมายเหตุ : พบปัญหาไอเทมเควสไม่ดรอป จะแก้ไขในปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน การอัพในแต่ละขั้น

 

Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!
โซยูล ณ ฮอนบัล

 

การอัพขั้นของ “สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน” สามารถทำเควสได้ที่ ” NPC โซยูล “ ที่เมืองฮอนบัล โดยแต่ละเควสดังนี้ (โดยจะต้องเป็นขั้นๆไป)

 

ขั้น ภารกิจ ไอเทมที่ต้องการ รางวัล
1 เจ้าลูกไก่! มานี่เร็ว! Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! ใบรับรองคุณสมบัติการรับเลี้ยงลูกไก่ 1 ชิ้น Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 1)(กิจกรรม)
ต่ำกว่าเซียน : ค่าประสบการณ์ 70%
เซียนขั้น 1,2 : ค่าประสบการณ์ 60%
เซียนขั้น 3 : ค่าประสบการณ์ 40%
เซียนขั้น 4 : ค่าประสบการณ์ 20%
เซียนขั้น 5 : ค่าประสบการณ์ 10%
2 เจ้าลูกไก่! แข็งแกร่งขึ้นอีก 1! Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 1)(กิจกรรม)
Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! ใบรับรองคุณสมบัติการรับเลี้ยงลูกไก่ 4 ชิ้น
Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 2)(กิจกรรม)
ต่ำกว่าเซียน : ค่าประสบการณ์ 100%
เซียนขั้น 1,2 : ค่าประสบการณ์ 70%
เซียนขั้น 3 : ค่าประสบการณ์ 50%
เซียนขั้น 4 : ค่าประสบการณ์ 30%
เซียนขั้น 5 : ค่าประสบการณ์ 20%
3 เจ้าลูกไก่! แข็งแกร่งขึ้นอีก 2! Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 2)(กิจกรรม)
Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! ใบรับรองคุณสมบัติการรับเลี้ยงลูกไก่ 5 ชิ้น
Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 3)(กิจกรรม)
ต่ำกว่าเซียน : ค่าประสบการณ์ 120%
เซียนขั้น 1,2 : ค่าประสบการณ์ 80%
เซียนขั้น 3 : ค่าประสบการณ์ 60%
เซียนขั้น 4 : ค่าประสบการณ์ 40%
เซียนขั้น 5 : ค่าประสบการณ์ 30%
4 เจ้าลูกไก่! แข็งแกร่งขึ้นอีก 3! Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 3)(กิจกรรม)
Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! ใบรับรองคุณสมบัติการรับเลี้ยงลูกไก่ 5 ชิ้น
Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 4)(กิจกรรม)
ต่ำกว่าเซียน : ค่าประสบการณ์ 200%, ค่าพิชิต 200%
เซียนขั้น 1,2 : ค่าประสบการณ์ 150% , ค่าพิชิต 150%
เซียนขั้น 3 : ค่าประสบการณ์ 125%, ค่าพิชิต 125%
เซียนขั้น 4 : ค่าประสบการณ์ 100%, ค่าพิชิต 100%
เซียนขั้น 5 : ค่าประสบการณ์ 40%

 

 • สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนทุกรูปแบบ ไม่สามารถขายในร้านค้า, ซื้อขายได้ และฝากกรงสัตว์เทวะได้เท่านั้น
 • เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนที่ครอบครองอยู่ทุกรูปแบบ จะถูกลบทิ้ง
 • สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนทุกรูปแบบ ไม่สามารถเสริมพลังและพัฒนาสัตว์เทวะได้

 

สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน ที่จากการซื้อ

สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน ดังกล่าวได้รับจากการซื้อของในไอเทมช๊อปเท่านั้น !

ระยะเวลาจำหน่าย :

31 มีนาคม 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

 

Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! ระยะเวลาลดราคา 50% :Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!

6 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

ไอเทม รายละเอียด ราคา
Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน ราคา 18,900 Cash
ลดเหลือ 9,450 Cash

 

ต่ำกว่าเซียน :
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 300%
 • เพิ่มค่าพิชิต 200%
เซียน 1 – 2 :
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 200%
เซียน 3 :
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 150%
เซียน 4 :
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 50
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 100%
เซียน 5 :
 • เพิ่มพลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 50
 • เพิ่มค่าประสบการณ์ 80%

 

 • สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนจากภารกิจ ไม่สามารถขายในร้านค้า, ซื้อขายได้ และฝากกรงสัตว์เทวะได้เท่านั้น
 • เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนที่ครอบครองอยู่ทุกรูปแบบ จะถูกลบทิ้ง
 • สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนทุกรูปแบบ ไม่สามารถเสริมพลังและพัฒนาสัตว์เทวะได้

 

เจ้าลูกไก่! จงใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่ง ! !

 

Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!
โซยูล ณ ฮอนบัล

เมื่อพบก็ต้องมีการจากลาทำภารกิจส่งท้ายนำลูกไก่กลับบ้าน โดยการกลับมาคุยที่ ” NPC โซยูล “ ที่เมืองฮอนบัล ชื่อเควสว่า “เจ้าลูกไก่! จงใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่ง!”

โดยการมอบ Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน(ขั้นที่ 4)(กิจกรรม) “ หรือ Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! สัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อน” ให้แก่ ” NPC โซยูล “

และของรางวัลจะได้รับเป็นค่าประสบการณ์ตามเลเวลตัวละคร

 

 • การส่งเควสดังกล่าวจะต้องไม่สวมใสไอเทมสัตว์เทวะ
 • เมื่อส่งเควสนี้แล้วไอเทมจะหายไปทันที และถ้าส่งไอเทมที่ได้จากภารกิจไป จะไม่สามารถกู้คืนได้

 

Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย! Summer Chicken กิจกรรมแจกสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนสุดน่ารัก เพิ่มค่าประสบการณ์ตามลำดับขั้นกันไปเลย!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2565
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ