กิจกรรม “พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม” ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

5579

กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

 

– พระอาทิตย์กับพระจันทร์ –

 

กิจกรรมทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

 


 

ระยะเวลากิจกรรม :

30 มิถุนายน 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 4 สิงหาคม 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดจำหน่ายและกิจกรรม :

 

 

พื้นที่กิจกรรมพระอาทิตย์กับพระจันทร์

กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

เปิดพื้นที่กิจกรรมพระอาทิตย์กับพระจันทร์ สามารถได้รับไอเทมเควสจากการล่าในพื้นที่ดังกล่าว

 

วิธีการเข้าพื้นที่กิจกรรมพระอาทิตย์กับพระจันทร์

 

กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

ให้มารับเควส “พื้นcที่กิจกรรมพระอาทิตย์กับพระจันทร์” ที่ NPC ชอนอู โดยค่าใช้จ่ายในการแลกบัตรผ่านแต่ละคลาสไม่เท่ากัน

ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ป้ายผู้ตรวจการลับ
บัตรผ่านสำหรับเข้าพื้นที่กิจกรรมพระอาทิตย์กับพระจันทร์ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

จะต้องกดใช้ไอเทม “ป้ายผู้ตรวจการลับ” ถึงจะสามารถเข้าหมู่บ้านพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้

ระดับตัวละคร ค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับบัตรผ่าน
คลาส 2∼3 ราคา 200,000 สลึง
คลาส 4∼5 ราคา 450,000 สลึง
เซียน 1∼2 ราคา 700,000 สลึง
เซียน 3∼4 ราคา 1,000,000 สลึง
เซียน 5 ราคา 1,500,000 สลึง

และจำเป็นจะต้องเข้าดันเจี้ยนในระดับของต้นเองเท่านั้น

กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

ระดับตัวละคร ระดับของดันเจี้ยน
คลาส 2∼3 พระอาทิตย์กับพระจันทร์ (ทั่วไป)
(เลเวลมอนสเตอร์ 40 – 85)
คลาส 4∼5 พระอาทิตย์กับพระจันทร์ (สูง)
(เลเวลมอนสเตอร์ 85 – 113)
เซียน 1∼2 พระอาทิตย์กับพระจันทร์ (กลาง)
(เลเวลมอนสเตอร์ 113 – 133)
เซียน 3∼5 พระอาทิตย์กับพระจันทร์ (ต่ำ)
(เลเวลมอนสเตอร์ 133 – 160)

 

มอนส์เตอร์ทุกตัวใน “พื้นที่กิจกรรมพระอาทิตย์กับพระจันทร์” จะดรอปไอเทมภารกิจอย่าง “หนังเสือที่ดุร้าย”

ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน หนังเสือที่ดุร้าย
ไอเทมภารกิจสำหรับแลกเป็นไอเทมสุดพิเศษต่างๆ ได้

 

บอสโฮชิกนั้นจะเกิดในทุกระดับของดันเจี้ยนโดยของที่ดรอปนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับเจี้ยนนั้นๆ และหลังจากบอสโอชิกตายจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพื่อเกิดใหม่อีกครั้ง
(หินหยกเย็น, หินกลายทอง, อาวุธและยุทธภัณฑ์ ฯ)

 • ไอเทม “ป้ายผู้ตรวจการลับ” ไม่สามารถทิ้ง/ร้านค้าส่วนตัว/ซื้อขาย/คลังรวม/เป้สัมภาระสัตว์เลี้ยง/ลงทะเบียนฝาก/ส่งพัสดุได้
 • ไอเทม “ป้ายผู้ตรวจการลับ” จะถูกลบ 4 สิงหาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
 • ตัวละครอัพเกรดครั้งที่ 1 จะไม่สามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนได้
 • ไอเทมภารกิจ “หนังเสือที่ดุร้าย” สามารถสะสมได้สูงสุด 20 ชิ้นเท่านั้น

 

ของรางวัลจากภารกิจ

 

กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

ให้รวบรวมหา กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน หนังเสือที่ดุร้าย 20 ชิ้น และนำมาส่งให้กับ NPC พ่อค้าลึกลับ เพื่อสุ่มเป็นไอเทมต่างๆ ได้

โดยที่จะแบ่งเป็น 2 ภารกิจก็คือ กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ และ กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ(SP)

 

กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ

เมื่อรับเควสแล้วท่านจะต้องไปกำจัดมอนสเตอร์ในช่วงระยะเลเวลของท่าน
เพื่อรวบรวมหา กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน หนังเสือที่ดุร้าย 20 ชิ้น และนำมาส่งให้กับ NPC พ่อค้าลึกลับ
รับได้ 1 วัน 1 ครั้ง รีเซ็ตทุกๆเวลา 00.00 น.

ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ขนนกศักดิ์สิทธิ์ (กิจกรรม) กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน
วัตถุดิบที่สำคัญไว้สำหรับในการผลิตเป็นยันต์แบบใหม่ ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
วิธีการใช้งาน กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน แมวกวัก(Event)
ค่าประสบการณ์+20%, อัตราการดรอป+20%, เงิน 40%, พลังชีวิต+100 นาน 2 ชั่วโมง
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยาคุ้มจิต(40%)(Event)
ได้รับค่า EXP เพิ่มขึ้นจากปกติ 40% ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ลายปักมังกรดำ(1วัน)(กิจกรรม)
คุณสมบัติ : พลังโจมตีอาวุธ +5%, อานุภาพวิชา+10%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+10%, HP+500, MP+300
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน พลังกำจัดวิญญาณ(Event)
ปรานทั้งหมด+1, โจมตีวิชา+5%, หลบหลีก+3%, พลังชีวิต+100 นาน 2 ชั่วโมง
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยาโสมเซียน(อัตรา) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูปราณให้เต็ม
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้เต็ม
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม) กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน
คุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก และยาคุ้มจิต
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
 • สามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง/ID/วัน

 

กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ(SP)

เมื่อรับเควสแล้วท่านจะต้องไปกำจัดมอนสเตอร์ในช่วงระยะเลเวลของท่าน
เพื่อรวบรวมหา กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน หนังเสือที่ดุร้าย 20 ชิ้น และ กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน 2,000 คุณความดี นำมาส่งให้กับ NPC พ่อค้าลึกลับ
รับได้ 1 วัน 1 ครั้ง รีเซ็ตทุกๆเวลา 00.00 น.

ไอเทม รายละเอียด
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ขนนกศักดิ์สิทธิ์ (กิจกรรม) กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน
วัตถุดิบที่สำคัญไว้สำหรับในการผลิตเป็นยันต์แบบใหม่ ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
วิธีการใช้งาน กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยาเซียนวิเศษ (10)
เพิ่มค่าพิชิตศัตรู 3 เท่านาน 3 ชั่วโมง
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยาคุ้มจิต(150%) 4H
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ลายมังกรทอง(24ชม.)
ปราณทั้งหมด+3, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ+40%, ค่าโจมตีอาวุธ+7%, อานุภาพวิชา+12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+12%, HP+600, MP+400
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ลายมังกรคราม(24ชม.)
ปราณทั้งหมด +3, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ +40%, พลังโจมตีอาวุธ +5%, อานุภาพวิชา +10%
พลังป้องกันรวมชุดเกราะ +10% พลังชีวิต +500, พลังปราณ +300  

(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยันต์โชคลาภ(15%) (Event)
อัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 15%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยันต์โชคลาภ(20%) (Event)
อัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 20%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม) กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน
คุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก และยาคุ้มจิต
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
 • สามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง/ID/วัน

 

กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน กิจกรรม "พระอาทิตย์กับพระจันทร์ หมู่บ้านที่ถูกลืม" ทำภารกิจทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษทุกวัน

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ