More Enhance More Power กิจกรรมสุดพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับสายเสริมแกร่ง ยิ่งเสริมแกร่งมากยิ่งได้ค่าสถานะเพิ่มมากกว่าเดิม !

2545

More Enhance More Power กิจกรรมสุดพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับสายเสริมแกร่ง ยิ่งเสริมแกร่งมากยิ่งได้ค่าสถานะเพิ่มมากกว่าเดิม !

 

— More Enhance More Power

 

กิจกรรมสุดพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับสายเสริมแกร่ง ยิ่งเสริมแกร่งมากยิ่งได้ค่าสถานะเพิ่มมากกว่าเดิม !

 


 

ระยะเวลากิจกรรม :

2 มิถุนายน 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – ขยายระยะเวลาต่อเนื่อง(หรือรอการประกาศให้สิ้นสุดกิจกรรมจากทีมงานอีกครั้ง)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

มอบค่าพลังป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ ให้กับอุปกรณ์ที่เสริมพลัง

อุปกรณ์ ชุด ปลอกแขน รองเท้า เกราะ ที่ทำการเสริมพลังจะได้รับ “พลังป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ เมื่อทำการเสริมพลัง ”

อุปกรณ์ระดับ 1 – 79 จะได้รับผลของกิจกรรม เมื่อ อุปกรณ์เสริมพลัง +5 ขึ้นไป (+6 ก็จะมากกว่า +5 ตามลำดับ)

อุปกรณ์ระดับ 80 – 150 จะได้รับผลของกิจกรรม เมื่อ อุปกรณ์เสริมพลัง +1 (+2 ก็จะมากกว่า +1 ตามลำดับ)

 

More Enhance More Power กิจกรรมสุดพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับสายเสริมแกร่ง ยิ่งเสริมแกร่งมากยิ่งได้ค่าสถานะเพิ่มมากกว่าเดิม !

 

 

More Enhance More Power กิจกรรมสุดพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับสายเสริมแกร่ง ยิ่งเสริมแกร่งมากยิ่งได้ค่าสถานะเพิ่มมากกว่าเดิม !  More Enhance More Power กิจกรรมสุดพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับสายเสริมแกร่ง ยิ่งเสริมแกร่งมากยิ่งได้ค่าสถานะเพิ่มมากกว่าเดิม !

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 2 มิถุนายน 2565
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ