Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น

905

Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น

 

– Special Discount Sale –

 

จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

19 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 26 พฤษภาคม 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น รายละเอียด Special Discount Sale Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น กิ่งท้อ(Gold)(เล็ก)(3)
กิ่งท้อที่ผนึกปีศาจที่แข็งแกร่งแห่งยุทธภพเอาไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น
ราคา 25,000 Cash
ลดเหลือ 22,500 Cash
Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น กิ่งท้อ(Gold)(ใหญ่)(7)
กิ่งท้อที่ผนึกปีศาจที่แข็งแกร่งแห่งยุทธภพเอาไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น
ราคา 39,000 Cash
ลดเหลือ 35,100 Cash

 

 

Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น รายละเอียด Special Discount Sale สำหรับชุดคลุมประจำเดือน Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น ชนเผ่าพื้นเมือง (G)
ชุดคลุมประจำเดือนแบบ G
ปราณทั้งหมด +3, EXP +20%, พลังโจมตีอาวุธ +5%, พลังวิชา +10%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ +10%, HP +500, MP +300
คุณสมบัติของชุดสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์) แต่ชุดคลุมยังคงอยู่ถาวร
ราคา 41,900 Cash
ลดเหลือ 20,950 Cash
Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น ชนเผ่าพื้นเมือง (YG)
ชุดคลุมประจำเดือนแบบ YG
ปราณทั้งหมด +3, EXP +100%, พลังโจมตีอาวุธ +8%, พลังวิชา +13%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ +15%, HP +800, MP +600, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
คุณสมบัติของชุดสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์) แต่ชุดคลุมยังคงอยู่ถาวร
ราคา 64,900 Cash
ลดเหลือ 32,450 Cash

 

 


Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น
Special Discount Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาชุดคลุมแบบครึ่งๆ พร้อมกับลดราคากิ่งท้อเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ