Castle War 2024 : ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน

869

Castle War 2024
ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน

Castle War 2024 : ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน

วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน

1. ลงทะเบียนผ่าน Google Form วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 – 7 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 
Castle War 2024 : ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน

2.ให้หัวหน้าสำนัก(คนเดียว)กรอกข้อมูลสมาชิกของทีมให้ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ชื่อสำนัก , ชื่อกิลด์ ,โลโก้สำนัก รูปหมู่กิลด์ ,ชื่อตัวละคร(ถูกต้องทุกตัวอักษร)ภายในทีม , อาชีพ , LV ปัจจุบัน ฯลฯ

หมายเหตุ : ลงทะเบียนสำหรับกิลด์ที่ลงการแข่งขันเท่านั้น โดยลงชื่อหัวหน้าสำนักและสมาชิกหลัก 4 คน (ไม่นับพันธมิตร)

เงื่อนไข

รางวัลพิเศษสำหรับสำนักที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสงครามป้อมปราการ 10 สำนักแรก และทำการเข้าร่วมรบอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงแข่งขันในกิจกรรม รับไปเลย ยาเทพไร้มลทิน (10 วัน) 10 รางวัล (แลกเปลี่ยนได้) / สำนัก
รายละเอียด Castle War 2024 : ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน

ของรางวัล

Castle War 2024 : ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน  ยาเทพไร้มลทิน 10 วัน (กิจกรรม) 10 รางวัล / สำนัก
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต

 

หมายเหตุ :
– ของรางวัลจะถูกมอบหลังจบกิจกรรม 14 วันทำการ
– ของรางวัลจะถูกมอบให้กับทางหัวหน้าสำนักเท่านั้น
Castle War 2024 : ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน  Castle War 2024 : ลงทะเบียน 10 สำนักแรก รับยาเทพไร้มลทิน 10 วัน

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ