[Yulgang] อัพเดท Item Shop : ชุดหมาป่าน้ำเงิน

14750

– Item Shop –
ระยะเวลาจำหน่าย : 07 พฤศจิกายน 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 04 ธันวาคม 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :จำหน่าย ชุดหมาป่าน้ำเงิน(ช) และ ชุดหมาป่าน้ำเงิน(ญ) แบบ S B G และ P

  • S ราคา 34,900 CashPoint
  • B ราคา 34,900 CashPoint
  • G ราคา 52,900 CashPoint
  • P ราคา 64,900 CashPoint

ข้อมูลไอเทม 
1. แบบ S : โจมตี +5% อานุภาพวิชา +10% ป้องกัน +10% HP +500 MP +300
2. แบบ B : ปราณทั้งหมด +3 EXP +20%
3. แบบ G : ปราณทั้งหมด +3  EXP +20% โจมตี +5% อานุภาพวิชา +10% ป้องกัน +10% HP +500 MP +300
4. แบบ P : ปราณทั้งหมด +3  EXP +40% โจมตี +7% อานุภาพวิชา +12% ป้องกัน +12% HP +600 MP +400
หมายเหตุ :
– คุณสมบัติของชุดสิ้นสุดวันที่ 04 ธันวาคม 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์) แต่ชุดคลุมยังคงอยู่ถาวร

ตัวอย่าง ชุดหมาป่าน้ำเงิน(ช) :
[Yulgang] อัพเดท Item Shop : ชุดหมาป่าน้ำเงิน

ตัวอย่าง ชุดหมาป่าน้ำเงิน(ญ) :
[Yulgang] อัพเดท Item Shop : ชุดหมาป่าน้ำเงิน

[Yulgang] อัพเดท Item Shop : ชุดหมาป่าน้ำเงิน [Yulgang] อัพเดท Item Shop : ชุดหมาป่าน้ำเงิน

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ