[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา

4025

[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา
ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 10 กันยายน 2563 – 29 กันยายน 2563 ก่อนปิดปรับปรุงระบบ
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม :
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยันต์โชคลาภ(5%) ราคา 10,000,000 สลึง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยันต์โชคลาภ(10%) ราคา 50,000,000 สลึง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยาคุ้มจิต(30%)(Event) ราคา 10,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยากระตุ้นชีวิต(กลาง)(Event) ราคา 10,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยารักษาบาดเจ็บ(Event) ราคา 10,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยาโสมเซียน(Event) ราคา 10,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา หญ้าเทพน้ำเงินใส(Event) ราคา 30,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา หญ้าเทพครามหยก(Event) ราคา 30,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยาเสริมเอ็น(Event) ราคา 30,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ยาไท้เก๊ก(Event) ราคา 30,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา เปลี่ยนร่างอาวุธ_ผัก(B)(2ชั่วโมง)(กิจกรรม) ราคา 30,000,000 สลึง
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา [Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ชุดคู่รักMgame(ช) แบบกิจกรรม 2,000,000,000 สลึง
[พลังโจมตีอุปกรณ์ +5%, พลังเครื่องป้องกัน +5%, พลังชีวิต +1500, พลังปราณ 500 และ ไม่สามารถหลอมเสริมพลังได้] (ลบเมื่อวันที่ 29/09/2020)
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา [Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา ชุดคู่รักMgame(ญ) แบบกิจกรรม 2,000,000,000 สลึง
[พลังโจมตีอุปกรณ์ +5%, พลังเครื่องป้องกัน +5%, พลังชีวิต +1500, พลังปราณ 500 และ ไม่สามารถหลอมเสริมพลังได้] (ลบเมื่อวันที่ 29/09/2020)

หมายเหตุ :
1. ไอเทมแบบกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
2. ลบเฉพาะไอเทม ชุดคู่รัก Mgame แบบกิจกรรมในวันที่ 29 กันยายน 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

[Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา [Yulgang]จำหน่ายไอเทมพิเศษที่เฒ่ายา

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ