[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563

3367

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ –

ระยะเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 – 13.00 น.

1.[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 Weekend Party Buff 30%
ระยะเวลากิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 4 [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 : วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ช.ม.
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม :
ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเข้าร่วมปาร์ตี้

2. [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!!
ระยะเวลากิจกรรม : 15 ตุลาคม 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 29 ตุลาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม : นำ[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 คูปองชุดคลุม / [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563  คูปองชุดคลุม (G) 1 ชิ้น ไปมอบให้ เจ๊เจียว
จะได้สุ่มรางวัลมากมาย [ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/วัน]

คูปองชุดคลุม มี 2 แบบ คือ คูปองชุดคลุม ราคา 21,900 Cash และ คูปองชุดคลุม (G) ราคา 24,900 Cash จำหน่ายที่ Yulgang Shop ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

ของรางวัล : จะเป็นการ สุ่ม ชุดคลุม (ตามเพศของตัวละคร) รายละเอียด >>[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563

3. Halloween Festival Event 2020 
ระยะเวลากิจกรรม :
29 กันยายน 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 29 ตุลาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : 
ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม :
>>[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563

4. กิจกรรม Screenshot Buff Event
ระยะเวลากิจกรรม : 29 กันยายน 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 29 ตุลาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม : ในช่วงระยะเวลากิจกรรมหากกดปุ่ม PrintScreen ถ่ายรูปคู่กับ NPC แม่มดน้อย
[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 จะได้รับ บัฟสกรีนช็อต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
– เพิ่มพลังโตมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 150
– เพิ่มพลังป้องกันป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 150
– เพิ่มอัตราการได้รับค่าพิชิต 200%

5. Special Item Shop : ชุด Devil Hunter
ระยะเวลาจำหน่าย :
29 กันยายน 2563 (เมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 05 พฤศจิกายน (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียด : [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 ขยายระยะเวลาออฟชั่นเป็น 5 สัปดาห์

  • แบบ ทั่วไป ราคา 24,900 CashPoint
  • [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 แบบ G ราคา 41,900 CashPoint
  • [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 แบบ YG ราคา 64,900 CashPoint

ข้อมูลไอเทม 
1. แบบ ทั่วไป : ชุดคลุมไม่มีออฟชั่น
2. [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 แบบ G : ปราณทั้งหมด +3  EXP +20% โจมตี +5% อานุภาพวิชา +10% ป้องกัน +10% HP +500 MP +300
3. [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 แบบ YG : ปราณทั้งหมด +3  EXP +100% โจมตี +8% อานุภาพวิชา +13% ป้องกัน +15% HP +800 MP +600 พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200,พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200

6. จำหน่ายไอเทม Halloween 
ระยะเวลากิจกรรม :
29 กันยายน 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 29 ตุลาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม :
>> [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563

7. แก้ไขปรับปรุง
– เตรียมอัพเดทเวอร์ชั่น

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563 [Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ตุลาคม 2563

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ