แจ้งปิดปรับปรุงช่องทางเติมเงิน Online Banking , QR Payment , K PLUS ชั่วคราว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 00.00 – 05.00 น

1423