– เพิ่มอัตราสำเร็จและประสิทธิภาพของไอเทม+5% –
ระยะเวลาจำหน่าย : 27 สิงหาคม 2563(หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)  –  10 กันยายน 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิฟเวอร์
รายละเอียด :

  • เพิ่มอัตราสำเร็จของการเสริมพลัง 5%
  • เพิ่มอัตราสำเร็จของการหลอมรวม 5%
  • เพื่มอัตราสำเร็จการหลอมธาตุ 5%
  • [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ เพิ่มยันต์ข้ามลิขิตอาวุธและยุทธภัณฑ์ +5%
  • [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ ยันต์ตราสวรรค์ระดับสูง[อาวุธ]และ[ยุทธภัณฑ์] +5%
  • [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ ยันต์ตราสวรรค์[อาวุธ]และ[ยุทธภัณฑ์] +5%

หมายเหตุ :
– ไอเทมจะไม่แสดงรูปไอคอน+5% แต่คุณสมบัติยังคงได้รับ+5%เฉพาะช่วงเวลากิจกรรม
– เฉพาะยันต์ธาตุข้ามลิขิต(อาวุธ)และ(ยุทธภัณฑ์)จะไม่แสดงผล
– ได้รับผลทั้งยันต์ข้ามลิขิตที่เคยมีอยู่แล้ว หรือ เพิ่งซื้อมาใหม่ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
– เพิ่มอัตราการสำเร็จในระบบโดยจะไม่แสดงผลเป็นตัวเลขภายนอก

[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ – จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลัง –

ระยะเวลาจำหน่าย : 27 สิงหาคม 2563(หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)  –  10 กันยายน 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิฟเวอร์
รายละเอียด :

[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ กล่องปิดผนึก(สร้อยแปดทิศ) ราคา 12,000 Cash point
ล่องที่มีสร้อยแปดทิศ(HP+500,ป้องกันวิชา+50 ใช้ได้นาน 20 วัน)
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ กล่องปิดผนึก(สร้อยหมื่นยุทธ)(แมยูจินใช้งานได้) ราคา 12,000 Cash point 
กล่องที่มีสร้อยหมื่นยุทธ(โจมตี+55,โจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10% ใช้ได้นาน 20 วัน)
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ ชุดยันต์โชคดี(20%)  ราคา 25,000 CashPoint
>> จะได้รับไอเทมยันต์โชคลาภ(20%) [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ จำนวน 3 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ เซ็ทช่างตีเหล็ก ราคา 56,000 Point 
>> ไอเทมเซ็ทที่บรรจุยันต์ข้ามลิขิต(อาวุธ), ยันต์ข้ามลิขิต(ยุทธภัณฑ์), ยันต์โชคลาภ(20%)
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ เซ็ทพ่อค้า ราคา 29,800 CashPoint 
>> บรรจุกล่องปิดผนึก(เป้สัมภาระ)(30วัน), เป้สำรอง(30วัน), ยันต์ดินวิเศษ(30)
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ ไอเทมเซ็ตข้ามลิขิตอาวุธ ราคา 84,800 CashPoint 
>> ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ] 2 ชิ้น ลูกแก้วฝึกฝน 200 ล้าน 1 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ ไอเทมเซ็ตข้ามลิขิตชุด ราคา 40,800 CashPoint 
>> ยันต์ข้ามลิขิต[ยุทธภัณฑ์] 2 ชิ้น ลูกแก้วฝึกฝน 200 ล้าน 1 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ เซ็ตกล่องสุดคุ้ม(พิเศษ) ราคา 5,900 CashPoint 
>> จะได้รับสมุนไพรแดง YG(ใหญ่)(Event) 1ชิ้น และ ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจม) 2ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ แพ็คเกจโปรโมชั่นสุดคุ้ม ราคา 5,900 CashPoint 
>> จะได้รับไอเทมดังนี้ ยาทิพย์โอสถ(6ครั้ง) 1 ชิ้น และ ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (ตี) 1 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 25% x4) ราคา 2,900 CashPoint 
>> จะได้รับ หินกลายทอง (พลังโจมตีเวทย์ 25%) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +15 x4) ราคา 2,900 CashPoint
>> จะได้รับ หินกลายทอง (พลังโจมตี 15) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +8 x4) ราคา 2,900 CashPoint
>> จะได้รับ หินหยกเย็น (พลังป้องกัน 8) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 31% x4) ราคา 20,000 CashPoint 
>> จะได้รับ หินกลายทองระดับสูง (พลังโจมตีเวทย์ 31%) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +20 x4) ราคา 5,900 CashPoint
>> จะได้รับ หินกลายทองระดับสูงส (พลังโจมตี 20) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +10 x4) ราคา 8,900 CashPoint
>> จะได้รับ หินหยกเย็นระดับสูง (พลังป้องกัน 10) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 35% x4) ราคา 29,900 CashPoint 
>> จะได้รับ หินกลายทองระดับสูงสุด (พลังโจมตีเวทย์ 35%) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกันวิชา 100 x4) ราคา 24,900 CashPoint 
>> จะได้รับ หินหยกเย็นระดับสูงสุด (พลังป้องกันวิชา 100) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน 15 x4) ราคา 24,900 CashPoint 
>> จะได้รับ หินหยกเย็นระดับสูงสุด (ป้องกัน 15) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (หลบหลีก 15 x4) ราคา 19,900 CashPoint 
>> จะได้รับ หินหยกเย็นระดับสูงสุด (หลบหลีก 15) 4 ชิ้น
[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังชีวิต 50 x4) ราคา 19,900 CashPoint 
>> จะได้รับ หินหยกเย็นระดับสูงสุด (พลังชีวิต 50) 4 ชิ้น

หมายเหตุ : ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ โล้นเหล็กไหล (เควส หินหลอมสำหรับผู้ฝึกหัด)

[Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ [Yulgang] เพิ่มอัตราสำเร็จ+5% และ จำหน่ายไอเทมสำหรับเสริมพลังพิเศษ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ