[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 Gift Bonus ธันวาคม –

 

ระยะเวลาสะสมแต้ม : 1 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01 น. – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :

 1. เมื่อใช้จ่าย CashPoint ตามที่กำหนด จะเลื่อนขั้นในแต่ละลำดับ
  ซึ่งจะได้รับรางวัลตามระดับขั้น แต่ละขั้นจะสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง 
 2. แต้มสะสมจะได้จากการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลากิจกรรม ซึ่งแต้มสะสมการใช้จ่ายนั้นจะนับที่ไอดี ไม่ว่าตัวละครใดในไอดีเป็นผู้ซื้อไอเทม ระบบจะถูกสะสมรวมกัน ดังนั้นจะสามารถรับรางวัลแต่ละขั้นได้ 1 ครั้ง/ไอดี เท่านั้น
 3. ระบบจะทำการ Reset แต้มที่ใช้จ่ายในทุกๆรอบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้
 4. จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ครบ 20,000 CashPoint ก่อน Icon ร้าน Gift Bonus จึงจะแสดงขึ้นมา

[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563

ร้าน Gift Bonus

  [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563  ของรางวัลในแต่ละระดับขั้น มีดังนี้
ระดับขั้น จำนวนเงินสะสม ของรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 20,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน (กิจกรรม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 วัน
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยาคุ้มจิต(150%) 1 วัน (กิจกรรม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 โอสถแห่งสวรรค์ 1 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น
ขั้นที่ 2 35,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 เปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจม) (แลกเปลี่ยนได้) 1 ชิ้น
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 เปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (ตี) (แลกเปลี่ยนได้) 1 ชิ้น
ขั้นที่ 3 75,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ลายปักมังกรเขียว(24 ชั่วโมง) (แลกเปลี่ยนได้) 2 ชิ้น

  • ปราณทั้งหมด +3 , ค่าประสบการณ์ +100% , พลังโจมตีอาวุธ +7% , อานุภาพวิชา +12% , ป้องกัน +12% , HP +600 , MP +400 , โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 , ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 (ลดเวลาเฉพาะตอนออนไลน์)
ขั้นที่ 4 150,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 Gift Bonus Buff 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • EXP 20% ,พิชิต 100%, เงิน 20%, ดรอป 20% ใช้งานได้ 30 วัน
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 [PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก(30 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 โอสถแห่งสวรรค์[G](30 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยาคุ้มจิต(150%)(30 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 5 220,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยาเสริมความดี(พิเศษ) 2 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีต่อวัน 5,000 หน่วยเมื่อใช้งาน
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 พลังปราณทั้งหมด + 3 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  • พลังปราณทั้งหมด + 3 (ใช้งานได้ 2 ช.ม.)
ขั้นที่ 6 300,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 เซ็ตเพชรดิบเปล่งประกาย (10) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • จะได้รับเพชรดิบเปล่งประกายจำนวน 10 ชิ้น ใช้เสริมพลังพลังเครื่องประดับ
ขั้นที่ 7 500,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 กล่องเสื้อผ้าแฟชั่น(ช) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  • มีโอกาสสุ่มได้ชุด[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 Love Dad 2012(ช) และ[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ชุดหมอดู(ช)
   รายละเอียดไอเทมทั้งหมด [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 กล่องเสื้อผ้าแฟชั่น(ญ) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  • มีโอกาสสุ่มได้ชุด[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 Love Dad 2012(ญ) และ[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ชุดหมอดู(ญ)
   รายละเอียดไอเทมทั้งหมด [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 เสริมสวยลับของชอนอู 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • ตั๋วเปลี่ยนทรงผมที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากทรงผม 5 แบบ) รายละเอียด [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ศัลยกรรมลับของชอนอู 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • ตั๋วเปลี่ยนหน้าตาที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากรูปหน้า 5 แบบ) รายละเอียด [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563
ขั้นที่ 8 750,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 กระยาเสวยระดับสูง(7 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  • พลังต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจากกระยาเสวยนี้คือสูงสุด 25 มีผลเฉพาะกับอุปกรณ์ทั่วไปเลเวล 150 ขึ้นไปที่สวมใส่เท่านั้น
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยาทิพย์โอสถ(1ครั้ง) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • สามารถกดใช้ร่วมกับยาเทพไร้มลทินได้
ขั้นที่ 9 1,500,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ตั๋วแลกเปลี่ยนอาวุธความดี(Lv.110) (แลกเปลี่ยนได้)
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ตั๋วแลกเปลี่ยนชุดความดี(Lv.110) (แลกเปลี่ยนได้)
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 กำลังของโล้นเหล็กไหล 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • น้ำหนักกระเป๋า +3%, ค่าป้องกัน +10, พลังชีวิต +500 (สามารถใช้ได้ 15 วัน)
ขั้นที่ 10 3,500,000 CashPoint
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • ไอเทมรวมพลัง โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,[PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ฯลฯ
 • [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.150) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
  • สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.150) จำนวน 1 ชิ้น (เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563  หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรางวัลของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด ๆ
2. ไอเทมแบบกิจกรรมทุกชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
3. ตัวละครต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป
4. ตัวอย่าง: หากทำการเติมเงินใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาท จะสามารถรับรางวัลในระดับขั้น 1-6 ได้อย่างละ 1ครั้ง/ไอดี
5. แต้มสะสมจะอัพเดทเมื่อผู้เล่นออกเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขระบบให้สามารถอัพเดทแต้มสะสมได้ทันทีโดยเร็วที่สุดค่ะ
[Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563 [Yulgang] Gift Bonus ประจำเดือนธันวาคม 2563

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ