[Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!!

4206

[Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!! กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!!

ระยะเวลากิจกรรม : 15 ตุลาคม 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 29 ตุลาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม : นำ[Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!!  คูปองชุดคลุม / [Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!!  คูปองชุดคลุม (G) 1 ชิ้น ไปมอบให้ เจ๊เจียว
จะได้สุ่มรางวัลมากมาย [ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/วัน]

คูปองชุดคลุม มี 2 แบบ คือ คูปองชุดคลุม ราคา 21,900 Cash และ คูปองชุดคลุม (G) ราคา 24,900 Cash จำหน่ายที่ Yulgang Shop ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

ของรางวัล : จะเป็นการ สุ่ม ชุดคลุม (ตามเพศของตัวละคร) มีดังนี้

ใช้คูปองชุดคลุม / คูปองชุดคลุม (G)
[Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!! แรร์ Crimson Knight(ช),(ญ) (รูปไอคอนเหมือน Death Knight)
ชุด Death Knight(ช),(ญ)
ชุด Mummy(ช),(ญ)
ชุด เพอร์ซิอัส(ช), เมดูซ่า(ญ)
ชุด หมอผีวูดู(ช),(ญ)

ชุด ฟาโรห์(ช),(ญ)

[Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!! หากใช้ คูปองชุดคลุม (G) ชุดคลุมจะ สุ่ม สถานะพิเศษ ดังนี้

สถานะพิเศษของชุดคลุม (สุ่ม)
อัตราการเสริมพลัง 1 – 10 (สุ่ม)
ค่าความสำเร็จในการหลอมรวม และ เสริมพลังเพิ่ม 4%
สูญเสียค่าประสบการณ์จากการตายลดลง 20%
ค่าการได้เงินเพิ่ม 40%

หมายเหตุ : สถานะพิเศษของชุดคลุมเป็นแบบถาวร

[Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!! [Yulgang] กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุดคลุม Halloween!!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ