[Yulgang] กิจกรรมต้อนรับปิดเทอม

4407

– กิจกรรมต้อนรับปิดเทอม –

1. กิจกรรมผู้หวนคืน

1.1 แจกอุปกรณ์สำหรับผู้หวนคืน
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลากิจกรรม : 07 มีนาคม 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 28 มีนาคม 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม : มอบอุปกรณ์ผู้หวนคืนสำหรับ ID ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเกมส์ในระยะเวลา 90วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม(07 มีนาคม 2562) ตามระดับคลาสตัวละครสามารถรับได้ที่ประมุขฮอนบัลโดยจะมีอาวุธเช่า ชุดเช่า ปลอกแขนเช่า และ รองเท้าเช่า ระยะเวลา10วัน (สามารถรับได้ทุกอาชีพตั้งแต่ระดับ คลาส1 ถึง เซียน1)

เงื่อนไข :
1) รับไอเทมที่ NPC ประมุขฮอนบัล เควส “แจกอุปกรณ์สำหรับผู้หวนคืน”
2) สามารถรับได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ตัวละคร
3) เฉพาะตัวละครที่เข้าตัวแรกของ ID ที่เข้าเงื่อนไขผู้หวนคืน จะได้รับเควสไอเทม“ป้ายหยกให้เช่าอุปกรณ์”
**ผู้เล่นควรคำนึงถึงการเข้าเกมด้วยตัวละครที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเควสไอเทมดังกล่าวก่อน

1.2 กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลากิจกรรม : 07 มีนาคม 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 28 มีนาคม 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม : มอบไอเทมผู้หวนคืนตลอดระยะเวลา 14 วันให้แก่ ID ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเกมส์ในระยะเวลา 90 วัน
เงื่อนไข :
1) เฉพาะตัวละครที่เข้าตัวแรกของ ID ที่จะเข้าเงื่อนไขของผู้หวนคืน
ตัวอย่าง : หากใน ID มีตัวละครอยู่ 4 ตัว จะนับเป็นผู้หวนคืนเฉพาะตัวแรกที่เข้าเกมเท่านั้น
2) รับไอเทมที่ NPC พ่อค้าลึกลับ
3) ไอเทมสามารถรับได้ 1 ครั้งเท่านั้น
**ผู้เล่นควรคำนึงถึงการเข้าเกมด้วยตัวละครที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเควสไอเทมดังกล่าวก่อน

รายละเอียดไอเทม :
วันที่ 1แพคเกจ ยาคุ้มจิต(150%) 4H
แพคเกจที่บรรจุ ยาคุ้มจิต(150%) 4H (event) 3 ชิ้น ต้องมีพื้นที่เก็บในเป้ตัวละครอย่างน้อย 3ช่อง
วันที่ 2  โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, HP 500 ลดความเสียหายวิชา 11% (ต่อเนื่อง 1 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 3  สมุนไพรแดง YG(ใหญ่)(Event)
ผลเพิ่มการเสริมพลัง+3 แก่เครื่องประดับที่ใช้งานอยู่ สามารถเพิ่มได้สูงสุด+10 เท่านั้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 4  ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)
มีพลังของ โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ทั้งหมด (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 5  ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจม)
ได้รับพลังโจมตี +50, พลังป้องกัน +100, HP +500,^MP+500, พลังโจมตีวิชา +10%, EXP +40% (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 6  ลายมังกรทอง(1วัน)(event)
ใช้งานกับชุดคลุมโยวกังจะได้รับพลังปราณทั้งหมด+3, EXP ที่ได้รับ+40%, ค่าโจมตีอาวุธ+7%, อานุภาพวิชา+12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+12%, HP+600, MP+400 ลงในชุดคลุมได้ไม่สามารถใช้ได้กับชุดที่มีระยะเวลา, ชุดที่มีออปชั่นอยู่ (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 7 ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 8 ยาโสมเซียน(อัตรา)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 9  พลังกำจัดวิญญาณ(Event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
เมื่อคลิกใช้งาน ปรานทั้งหมด+1, โจมตีวิชา+5%, หลบหลีก+3%, พลังชีวิต+100, นาน 2 ชั่วโมง
วันที่ 10  แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน(กิจกรรม)
เมื่อล่ามอนสเตอร์, เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับ 50% อัตราการได้รับวิญญาณ 1.5 เท่า, และยันต์ดินวิเศษแบบไม่จำกัดเวลา (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 11  ยาคุ้มจิต(100%) 4H (event)
ได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 100% ภายในเวลา 4 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 12  ยาทิพย์โอสถ(1 วัน)
ไอเทมพิเศษ : เพิ่มพลังโจมตี 15%, เพิ่มพลังป้องกัน 15%, เพิ่มพลังชีวิต 1000, เพิ่มการได้รับ Exp 40% เพิ่มการโจมตีวิชา 10%, ลดความเสียหายวิชา 10% (ต่อเนื่อง 1 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 13  กล่องปิดผนึก(สร้อยหยกแดง)(กิจกรรม)
กล่องที่มีสร้อยหยกแดงที่สามารถใช้ได้ 20 วัน เพิ่มระดับการเสริมพลังของอาวุธเพิ่มขึ้น 2 ระดับการเสริมพลังของยุทธภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 14  ยาคุ้มจิต(150%) 1Day (event)
ได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

2. กิจกรรมสร้างตัวละครใหม่ได้รับไอเทม

ระยะเวลากิจกรรม : 07 มีนาคม 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 28 มีนาคม 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อไอเทมที่สร้างตัวละครใหม่จะได้รับไอเทม 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดี

แพคเกจกลับสู่โยวกัง 1 (กิจกรรม) 1 ชิ้น ได้รับไอเทม ยารักษาบาดเจ็บ(ใหญ่พิเศษ)(กิจกรรม), ยาโสมเซียน(ใหญ่พิเศษ)(กิจกรรม), ลูกแก้วฝึกฝน 2 ร้อยล้าน(กิจกรรม) 2 ชิ้น (ต้องการช่องว่างในเป้สัมภาระ 4 ช่องเพื่อใช้กล่อง) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
กำลังของโล้นเหล็กไหล(กิจกรรม) 1 ชิ้น เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า +3%, ค่าป้องกัน +10, พลังชีวิต +500 (สามารถใช้ได้ 4ชั่วโมง) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ยาคุ้มจิตดินชั้นเลิศ(200%) 24 ชั่วโมง 1 ชิ้น เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 200% ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ระดับที่ใช้ได้ :1~59 สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
 โอสถทิพย์ปิศาจ (200%) 24 ชั่วโมง 1 ชิ้น เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 200% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง (เลเวลที่ใช้ได้: 1~59)


3. ชดเชย Party Buff ปัญหา Login , YG’s Day และ กิจกรรมต้อนรับอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่

ระยะเวลากิจกรรม : 07 มีนาคม 2562  – 13 มีนาคม 2562
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม : ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเข้าร่วมปาร์ตี้
– วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาปาร์ตี้บัพ 15.00 – 21.00 น.
– วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลาปาร์ตี้บัพ 00.00 – 23.59 น.

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ