โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 21 ธันวาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

ประกาศวิธีแก้ไขปัญหาไอเทมโค้ดจากโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายน

ประกาศวิธีแก้ไขปัญหาไอเทมโค้ดจากโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนไม่สามารถแลกไอเทมภายในเกมได้

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 14 ธันวาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 7 ธันวาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เริ่ม 8 มกราคม 2561

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เริ่ม 8 มกราคม 2561...

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 30 พฤศจิกายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 23 พฤศจิกายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 16 พฤศจิกายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 9 พฤศจิกายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 2 พฤศจิกายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า
livechatdragonnest