[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 13 ธันวาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 15.00 น.

[Yulgang]ประกาศผลกล้าท้าเล่น”โนโฮ” Level Up

[Yulgang]ประกาศผลกล้าท้าเล่น”โนโฮ” Level Up 10 อันดับแรกของแต่ล่ะเซิร์ฟเวอร์....

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 6 ธันวาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 15.00 น.

[Yulgang]ประกาศการแก้ไขปัญหา

[Yulgang]ประกาศการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน (เมื่อวาน) เวลา 20:00 น. ผู้เล่นได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเกม ทีมงานจึงตัดสินใจปิดเกมฉุกเฉิน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ในเวลา 23:30 น. จนถึงเวลาปัจจุบัน

ใช้แต้มสะสมจากบัตรเครดิต หรือบัตรสะสมคะแนน แลกเป็น @CASH ได้แล้ววันนี้ที่แอปฯ ChomChob

ใช้แต้มสะสมจากบัตรเครดิต หรือบัตรสะสมคะแนนแลกเป็น @CASH ได้แล้ววันนี้ที่แอปฯ ChomChob

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 29 พฤศจิกายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 - 17.00 น.

[Yulgang]ประกาศผลผู้เข้าร่วมงาน Yulgang สายสัมพันธ์ ก้าวไปด้วยกันสู่ปีที่ 14

[Yulgang]ประกาศผลผู้เข้าร่วมงาน Yulgang สายสัมพันธ์ ก้าวไปด้วยกันสู่ปีที่ 14

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 พฤศจิกายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 - 21.00 น.

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 15 พฤศจิกายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 - 15.00 น.

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 18 ตุลาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น.
livechatdragonnest