หน้าแรก แนะนำเกม ขั้นตอนการเข้าเกมและสร้างตัวละคร

ขั้นตอนการเข้าเกมและสร้างตัวละคร

Step By Step ขั้นตอนการเข้าเกมและสร้างตัวละคร

ขั้นตอนการเข้าเกมและสร้างตัวละคร ใส่ ID และ password ของท่าน จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อเข้าเล่นเกม หลังจาก online แล้วท่านจะเห็นกลุ่ม Server ที่สามารถเข้าร่วมได้ ในแต่ละ Server จะมี Channel มากมาย ในแต่ละ Channel...
livechatdragonnest