Cash Item : คู่รัก

11749
รูป ชื่อไอเทม ราคา (Cash Point) คุณสมบัติ
Cash Item : คู่รัก  แหวนคู่รัก 25000 เมื่อใช้งาน จะสามารถเคลื่อนย้ายมายังข้างกายคนรักได้ ไม่สามารถซื้อขาย/แลกเปลี่ยน/ทิ้ง/คลังรวมได้ (ต้องอยู่ชาแนลเดียวกันเท่านั้น จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายมาหากันได้)
Cash Item : คู่รัก  บัตรผ่านงานแต่งงาน (ตำหนักประสานใจ) 2500  –
Cash Item : คู่รัก  บัตรผ่านงานแต่งงาน (ตำหนักซารังเฮโย) 2500  –
Cash Item : คู่รัก  บัตรผ่านงานแต่งงาน (โบสถ์รักนิรันดร์) 2500  –
Cash Item : คู่รัก  เซ็ตแหวนคู่รัก 38000  –