สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

6121

สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้

กรณีสมัครไอดีไม่ได้เนื่องจากถูกนำข้อมูลไปใช้สมัคร PlayID แล้ว มีวิธีแก้ไขดังนี้

สมัคร PlayID ด้วยอีเมลไม่ได้ขึ้นข้อความ “อีเมลนี้เคยสมัครใช้งานแล้ว” ให้คลิกที่ “ช่วยเหลือ” ใต้ช่องกรอกอีเมล จากนั้นให้ตรวจสอบตามขั้นตอนด้านล่าง
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

กรณีที่ 1. เป็นไปได้ว่าอีเมลเคยสมัคร PlayID ไว้แล้วแต่ลืม สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ “หากคุณลืมรหัสผ่านสร้างรห้สผ่านใหม่ได้ที่นี่” ค่ะ
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

2. ระบบจะส่ง อีเมลไปให้ที่อีเมลของเรา ให้ทำการตรวจสอบที่อีเมลของเรา
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

3. เข้าไปตรวจสอบที่อีเมลหัวข้อ ระบบ Reset รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “Link Reset password”
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

4. ทำการตั้งรหัสใหม่ พิมพ์ในช่องรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”
*รหัสผ่านที่ใช้งานได้ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข 8 – 12 หลัก
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

5. ระบบจะแจ้งข้อความ “คุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

กรณีที่ 2. หากตรวจสอบแล้วไม่เคยใช้อีเมลในการสมัคร PlayID มาก่อน สามารถสมัคร PlayID ใหม่ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก “ที่นี่” ตรงข้อความ “หากคุณไม่เคยสมัคร PlayID มาก่อนสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ ที่นี่”
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

2. ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครไปที่อีเมลของเรา ให้ทำการตรวจสอบอีเมลของเรา
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

3. เข้าไปตรวจสอบที่อีเมลหัวข้อ สมัครสมาชิกใหม่ด้วยอีเมลเดิม จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันตัวตนคลิกที่นี่”
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

4. จากนั้นจะไปสู่หน้าตั้งรหัสผ่าน PlayID ให้กรอกรหัสผ่าน PlayID ที่เราต้องการ จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป”
*รหัสผ่านที่ใช้งานได้ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข ไม่เกิน 8 – 12
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

5. ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครที่อีเมลของเรา ให้ทำการตรวจสอบอีเมลของเรา
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

6. เข้าไปตรวจสอบที่อีเมลหัวข้อ ยืนยันการสมัครสมาชิก PlayID จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันตัวตนคลิกที่นี่”
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

7. จะมีหน้าต่างแจ้งข้อความ “ทำการยืนยันอีเมลเรียบร้อย” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร
* สามารถเพิ่มชื่อนามสกุลในระบบสมาชิกเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของไอดี ตามขั้นตอนดังนี้ https://www.playpark.com/th-th/play-id/playid-change-profile/
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

สมัคร Play ID ด้วยเบอร์มือถือไม่ได้ขึ้นข้อความ “เบอร์มือถือนี้เคยสมัครใช้งานแล้ว” ให้คลิกที่ “ช่วยเหลือ” ใต้ช่องกรอกเบอร์มือถือ จากนั้นให้ตรวจสอบตามขั้นตอนด้านล่าง
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

กรณีที่ 1. เป็นไปได้ว่าเบอร์มือถือเคยสมัคร Play ID ไว้แล้วแต่ลืม สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ “หากคุณลืมรหัสผ่านสร้างรห้สผ่านใหม่ได้ที่นี่” ค่ะ
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

2. ระบบจะส่ง OTP ไปที่มือถือของเรา ให้ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ จากนั้นทำการกรอก OTP ในช่องว่าง และคลิก “ยืนยัน”
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

3.  ทำการตั้งรหัสใหม่ พิมพ์ในช่องรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”
*รหัสผ่านที่ใช้งานได้ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข 8 – 12 หลัก
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

4. ระบบจะแจ้งข้อความคุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID


กรณีที่ 2.
 หากตรวจสอบแล้วไม่เคยใช้เบอร์มือถือในการสมัคร PlayID มาก่อนเลย สามารถทำการสมัคร PlayID ใหม่ ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก “ที่นี่” ตรงข้อความ “หากคุณไม่เคยสมัคร Play ID มาก่อน สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ ที่นี่”
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

2. ระบบจะส่ง OTP ไปที่มือถือของเรา ให้ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ จากนั้นทำการกรอก OTP ในช่องว่าง และคลิก “ยืนยัน”
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

4. จากนั้นจะไปสู่หน้าตั้งรหัสผ่าน Play ID ให้กรอกรหัสผ่าน Play ID ที่เราต้องการ จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป”
*รหัสผ่านที่ใช้งานได้ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข ความยาว 8 – 12 หลัก
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

5. ระบบจะแจ้งข้อความ “ยินดีด้วย คุณเป็นสมาชิก Playpark แล้ว” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร
* สามารถเพิ่มชื่อนามสกุลในระบบสมาชิกเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของไอดี ตามขั้นตอนดังนี้ https://www.playpark.com/th-th/play-id/playid-change-profile/
สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID

สมัครไอดีเกมโยวกังไม่ได้ / cannot register Yulgang ID