ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

5792

ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

กรณีลืมรหัสผ่านของไอดีแบบเดิม (Game ID) สามารถแก้ไขได้ดังนี้

วิธีที่ 1 คลิกลืมรหัสผ่านจากระบบสมาชิก

1. เข้าเว็บไซต์ yulgang.playpark.com จากนั้นคลิกที่ “ระบบสมาชิก” ทางด้านขวา
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

2. สำหรับไอดีแบบเก่าให้เลือก “@ID / @Passport”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

3. คลิกที่ “ลืม ID เกม / รหัสผ่าน”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

4. กรอกอีเมล และ รหัสตัวเลขที่เห็น จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

4. จะมีข้อความแจ้ง “ขณะนี้ระบบได้ส่ง Link ยืนยันการ Reset รหัสผ่าน ไปที่อีเมลคุณแล้ว กรุณาคลิกที่ Link ใน E–Mail ของคุณเพื่อยืนยันการ Reset รหัสผ่าน Link มีอายุ 1 ช.ม. นับจากนี้” ให้คลิก “ตกลง”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

5. เข้าไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิกจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สร้างรหัสผ่านใหม่”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

6. กรณี AP มีไอดีเกมมากกว่า 1 ไอดี ให้เลือกไอดีเกมที่ต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิกที่ “เปลี่ยน”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

7. จะมีข้อความแจ้ง “ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิก “ตกลง”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)


วิธีที่ 2 คลิกลืมรหัสผ่านจากระบบสมาชิก @Passport

1. เข้าเว็บไซต์ yulgang.playpark.com จากนั้นคลิกที่ “ระบบสมาชิก” ทางด้านขวา
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

2. สำหรับไอดีแบบเก่าให้เลือก “@ID / @Passport”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

3. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ @Passport” ทางด้านล่าง หรือ “คลิกที่นี่“ เพื่อเข้าสู่ระบบ @Passport
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

4. กรอก @Passport และ password จากนั้นคลิกที่ “Login”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

5. คลิกที่ “Yulgang” ทางด้านซ้ายมือ หรือตรง Banner Logo เกม
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

5. จากนั้นให้คลิกที่ “Reset” ตรง ID เกมที่ลืมรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

6. กรอกรหัสผ่าน @Passport จากนั้นคลิกที่ “เปลี่ยน”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

7. จะมีข้อความแจ้ง “ขณะนี้ระบบได้ส่ง Link ยืนยันการ Reset รหัสผ่าน ไปที่อีเมลคุณแล้ว กรุณาคลิกที่ Link ใน E–Mail ของคุณเพื่อยืนยันการ Reset รหัสผ่าน Link มีอายุ 1 ช.ม. นับจากนี้” ให้คลิก “ตกลง”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

8. เข้าไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิกจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สร้างรหัสผ่านใหม่”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

9. กรณี AP มีไอดีเกมมากกว่า 1 ไอดี ให้เลือกไอดีเกมที่ต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิกที่ “เปลี่ยน”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

10. จะมีข้อความแจ้ง “ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิก “ตกลง”
ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลที่ใช้สมัครได้ / Lost password Yulgang ID (Type Game ID)

update 19/04/2564