ลืมรหัสผ่านเกมโยวกัง จำอีเมลและเบอร์ทีสมัครได้ / Lost password Yulgang ID (All Type ID)

1857

แบ่งตามประเภท ID ดังนี้

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดู “ขั้นตอนการแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่าน จำอีเมลที่ใช้ได้ สำหรับไอดีแบบใหม่ PlayID”


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดู “ขั้นตอนการแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่าน จำเบอร์มือถือที่ใช้ได้ สำหรับไอดีแบบใหม่ PlayID”


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดู “ขั้นตอนการแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่าน สำหรับไอดีแบบเก่า Game ID”