[YG]วิธีติดตั้งเกม

477

วิธีติดตั้งเกม Yulgang

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. เมื่อทำการใส่ แผ่น CD หรือ ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ตัว setup.exe ในกรณีที่โหลด client ผ่านทางหน้าเวบไซต์จะเข้ามาสู่หน้าจอต้อนรับ ให้ท่านทำการคลิก ถัดไป

2. จากนั้นจะเข้ามาสู้หน้าจอเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้คลิกที่ฉันเห็นด้วยกับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตจากนั้นคลิก ถัดไป

3.เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการติดตั้งเกมไว้ในเครื่อง จากนั้นคลิก ถัดไป

4.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ยืนยันการติดตั้ง ให้ทำการคลิก ติดตั้ง เพื่อทำการติดตั้งระบบ

5. เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

6. เมื่อระบบทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก สิ้นสุด เพื่อเป็นการจบกระบวนการติดตั้งเกม