[YG] อาชีพนักธนู

1403

อาชีพนักธนู :
อาชีพนักธนูเป็นอาชีพที่โดดเด่นในด้านการยิงไกลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาชีพที่โจมตีแบบคริติคอลได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง สำหรับผู้เลือกเล่นธนูสามารถเลือกสายการเล่นได้ทั้งแบบการโจมตีด้วยวิชา หรือเลือกสายการเล่นด้วยการโจมตีแบบปกติ เน้นการโจมตีคริติคอลก็ได้ อาชีพนักธนูเป็นอาชีพที่มีเครื่องแต่งกายโดดเด่นอีกอาชีพหนึ่ง โดยเฉพาะหงอนยาว ๆ 2 ข้างที่จะยาวขึ้นเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่เปลี่ยนคลาส อิอิ..

Stat พื้นฐานของตัวละครธนู :

ชื่อเสียงตามการอัพเกรด :  สามารถอัพเกรดเมื่อทำภารกิจ

พลังปราณ :  รายละเอียดพลังปราณอาชีพนักธนูในระดับต่าง ๆ