[YG] อาชีพพิณ

2788

อาชีพพิณ :

อาชีพนักดนตรีเป็นอาชีพพิเศษที่ผู้เล่นจะต้องผ่านเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนเป็น
นักดนตรีได้  สำหรับจุดเด่นของอาชีพนี้คือความหลากหลายในการเล่น  ทั้งวิชาโจมตีแบบหมู่  บัฟที่เพิ่ม
การโจมตีแบบคริติคอลตัวละครอาชีพนักดนตรีมีพลังโจมตีและพลังปราณสูงแต่อาชีพพิณก็มีข้อเสียตรง
ที่พลังชีวิตน้อยอาจจะโดนสอยเอาง่าย ๆ เวลาสู้กันเอง

Stat พื้นฐานของตัวละครพิณ :

ชื่อเสียงตามการอัพเกรด :  สามารถอัพเกรดเมื่อทำภารกิจ

พลังปราณ :  รายละเอียดพลังปราณอาชีพพิณในระดับต่าง ๆ