[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ

4944
[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ
[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ   ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ [YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ
ระบบเสริมพลังเครื่องประดับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ต่างหู สร้อยและแหวนเท่านั้น
โดยมีขั้นตอนและวิธีการคล้ายๆ กับการเสริมพลังอาวุธและยุทธภัณฑ์ทั่วไปแต่มีส่วนแตกต่างบางประการดังนี้
[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ
ฝ่ายธรรมะสามารถไปเสริมพลังได้ที่
เฒ่าวารี แห่งพรรคต้นหลิว
[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ
ฝ่ายอธรรมสามารถไปเสริมพลังได้ที่
สมีสี่คิ้ว แห่งพรรคสามมาร
       เงื่อนไขการเสริมพลัง :
       1. เฉพาะเครื่องประดับประเภท สร้อย แหวน ต่างหู ระดับเลเวล 60 ขึ้นไป
       2. เครื่องประดับค่าความดีและไอเทมที่ได้รับจากภารกิจ ไม่สามารถเสริมพลังหรือทุบทำลายได้

วิธีการเสริมพลัง :

       1. สนทนากับ npc หลังจากนั้นเลือกเสริมพลังเครื่องประดับ
       2. ใส่ไอเทมต่าง ๆ ให้ตรงกับช่อง  ซึ่งจะประกอบไปด้วย วัตถุดิบกลาง วัตถุดิบพื้นฐานและ คัมภีร์
       3. เมื่อใส่ไอเทมเรียบร้อยแล้วกดยืนยันเพื่อทำการเสริมพลัง

[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ

       การหาวัตถุดิบ :
สำหรับวัตถุดิบนั้นจะประกอบไปด้วย วัตถุดิบพื้นฐานและวัตถุดิบกลาง โดยสามารถหาวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด
ได้จากการทุบทำลายไอเทมเครื่องประดับซึ่งก็จะได้รับไอเทมต่างๆ ตามตาราง ดังนี้
วัตถุดิบที่ได้จากการทุบไอเทม
ประเภท
ใช้เสริมพลัง
ไอเทมที่นำมาทุบทำลาย
สิ่งที่ได้รับ
วัตถุดิบพื้นฐาน ตุ้มหู ตุ้มหู เลเวล 60 – 130 [YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ   ก้านตุ้มหูที่แหลมคม
วัตถุดิบพื้นฐาน สร้อย สร้อย เลเวล 60 – 130 [YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ   สายสร้อยที่แข็งแกร่ง
วัตถุดิบพื้นฐาน แหวน แหวน เลเวล 60 – 130 [YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ   เพชรดิบเปล่งประกาย
วัตถุดิบกลาง ตุ้มหู/สร้อย/แหวน เครื่องประดับ เลเวล 60 – 130 [YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ   ชิ้นส่วนเพชรที่แข็งแกร่ง
       หมายเหตุ :
       • วัตถุดิบที่ได้รับจะตรงกับประเภทของไอเทมที่นำมาทุบ เช่น ทุบแหวนจะได้ เพชรดิบ เป็นต้น
       • ท่านจะสุ่มได้รับไอเทมพื้นฐานหรือวัตถุดิบกลางเพียง 1 อย่างต่อการทุบไอเทม 1 ชิ้น
จำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการเสริมพลัง
ระดับเครื่องประดับ
วัตถุดิบพื้นฐาน
วัตถุดิบกลาง
ค่าใช้จ่าย
เลเวล 60 1 ชิ้น 0 ชิ้น 300,000 สลึง
เลเวล 80 1 ชิ้น 1 ชิ้น 400,000 สลึง
เลเวล 100 1 ชิ้น 2 ชิ้น 500,000 สลึง
เลเวล 110 1 ชิ้น 2 ชิ้น 500,000 สลึง
เลเวล 120 2 ชิ้น 3 ชิ้น 500,000 สลึง
เลเวล 130 4 ชิ้น 4 ชิ้น 10,000,000 สลึง
       ข้อควรทราบ :
       • สามารถเสริมพลังเครื่องประดับได้สูงสุด 10 ระดับ โดยมีโอกาสสำเร็จและล้มเหลวทุกระดับ
       • หากเสริมพลังล้มเหลวไอเทมทั้งหมดจะหายไปทันที
       • ไม่สามารถใช้ยันต์โชคลาภได้
       • ไอเทมทุกชนิดซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

ไอเทมช่วยเสริมพลังเครื่องประดับ

[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ  คัมภีร์เสริมพลังประกาศิต
อัตราเสริมพลังเครื่องประดับสำเร็จ 100% (หากระดับการเสริมพลัง +2 ขึ้นไป จะไม่สามารถใช้งานได้)
       หลังจากเรียนรู้วิธีการหาวัตถุดิบสำหรับนำมาเสริมพลังไอเทมแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เพื่อนๆ คงจะอยากรู้
       ก็คือเมื่อเสริมพลังแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพอะไรบ้าง สำหรับการเสริมพลังแต่ละขั้นนั้นก็จะได้รับพลังที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
          • เครื่องประดับประเภทสร้อย จะเพิ่ม พลังป้องกัน
          • เครื่องประดับประเภทแหวน จะเพิ่ม พลังโจมตี
          • เครื่องประดับประเภทต่างหู  จะเพิ่ม พลังชีวิต

ข้อมูลการเสริมพลังของ สร้อย [เพิ่มป้องกัน] และ แหวน [เพิ่มโจมตี]
[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ  [YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ

ระดับเสริมพลัง
เครื่องประดับ 60
เครื่องประดับ 80
เครื่องประดับ 100
เครื่องประดับ 110
เครื่องประดับ 120
เครื่องประดับ 130
ระดับ 1 2 3 4 5 6 7
ระดับ 2 4 6 8 10 12 14
ระดับ 3 6 9 12 15 18 21
ระดับ 4 9 14 19 24 29 34
ระดับ 5 12 19 26 33 40 47
ระดับ 6 15 24 33 42 49 60
ระดับ 7 18 29 40 51 62 73
ระดับ 8 21 34 47 60 74 86
ระดับ 9 24 39 54 69 84 99
ระดับ 10 27 44 61 78 95 112
ข้อมูลการเสริมพลังของต่างหู [เพิ่มพลังชีวิต]
[YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ  [YG] ระบบเสริมพลังเครื่องประดับ

ระดับเสริมพลัง
เครื่องประดับ 60
เครื่องประดับ 80
เครื่องประดับ 100
เครื่องประดับ 110
เครื่องประดับ 120
เครื่องประดับ 130
ระดับ 1 5 15 30 40 50 60
ระดับ 2 10 30 60 80 100 120
ระดับ 3 15 45 90 120 150 180
ระดับ 4 20 60 120 160 200 240
ระดับ 5 25 75 150 200 250 300
ระดับ 6 30 90 180 240 300 360
ระดับ 7 35 105 210 280 350 420
ระดับ 8 40 120 240 320 400 480
ระดับ 9 45 135 270 360 450 540
ระดับ 10 50 150 300 400 500 600