[YG]ระบบย้ายออฟชั่นอาวุธ&ยุทธภัณฑ์

8846
ระบบเคลื่อนย้ายออฟชั่นอาวุธ&ยุทธภัณฑ์
NPC ที่เกี่ยวข้อง : พ่อค้าเครื่องเงินฮวง
: เจ๊เจียว
[YG]ระบบย้ายออฟชั่นอาวุธ&ยุทธภัณฑ์
การใช้งานระบบเคลื่อนย้ายสถานะอาวุธ&ยุทธภัณฑ์  : 
      
1. เตรียมอาวุธ/ยุทธภัณฑ์ที่ต้องการโอนถ่ายสถานะออก [ไอเทมต้นแบบ] ไว้ให้เรียบร้อย
โดยที่อาวุธหรือยุทธภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องมีสถานะการหลอมรวมหรือเสริมพลังแล้วอย่างน้อย 1 ขั้นตอน เช่น อาวุธกระบี่หลอมโจมตี +10  1 ขั้น , อาวุธไม้เท้าเสริมพลัง +5 หรืออาวุธ +120% เสริมพลัง +5    
2. เตรียมไอเทมที่จะรับสถานะ [ไอเทมปลายทาง] ไว้ให้เรียบร้อย โดยไอเทมปลายทางจะต้องเป็นไอเทม
ชนิดเดียวกันกับ ไอเทมต้นแบบ เช่น

[อาวุธต้นแบบ]  ไม้เท้าเทพดารา 120% +8      [อาวุธปลายทาง]  ไม้เท้าเทพดารา [ล้ำค่า]
[อาวุธต้นแบบ]
  ไม้เท้าเทพดารา 120% +10     [อาวุธปลายทาง]  ไม้เท้าเทพดารา [มีชื่อ]
[ยุทธภัณฑ์ต้นแบบ]
  ชุดทวนม้าจี้ +10 x 4 +8   [ยุทธภัณฑ์ปลายทาง] ชุดทวนม้าจี้  [ล้ำค่า]
[ยุทธภัณฑ์ต้นแบบ]  ชุดทวนม้าจี้ +80 x 4 +8   [ยุทธภัณฑ์ปลายทาง] ชุดทวนม้าจี้ [มีชื่อ]

3. ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นที่สามารถผลิตอาวุธล้ำค่าหรือได้รับอาวุธล้ำค่ามาจากกิจกรรมสามารถโอนถ่ายสถานะจากอาวุธเดิมที่ใช้อยู่ได้โดยไม่ต้องหลอมรวมหรือเสริมพลังใหม่ครับ
4. ไอเทมปลายทางถ้าเป็นอาวุธ จะจำกัดเฉพาะอาวุธระดับคลาส 2 ขึ้นไป ถ้าเป็นยุทธภัณฑ์จำกัดเฉพาะระดับเลเวล 40 ขึ้นไปทุกชิ้น ทั้ง ปลอกแขน รองเท้า เกราะอ่อน เสื้อ เป็นต้น

5. หลังจากเตรียมอาวุธ / ยุทธภัณฑ์ทั้ง 2 แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายออฟชั่นได้ครับ

วัตถุดิบ :  เพื่อน ๆ จะต้องมีวัตถุดิบสำหรับการโอนถ่ายสถานะดังต่อไปนี้

[YG]ระบบย้ายออฟชั่นอาวุธ&ยุทธภัณฑ์

หมายเหตุ :

  1.  ระดับไอเทมตามตารางจะเป็นระดับของไอเทมที่ต้องการเคลื่อนย้าย – รับสถานะ      
  2.  ไอเทมอาวุธระดับ 110 ไม่สามารถย้ายออฟชั่นได้                   
  3.  ไอเทมอาวุธและยุทธภัณฑ์ระดับ 130 ขึ้นไป จะไม่สามารถย้ายออฟชั่นได้                  
       กรณีการย้ายออฟชั่นล้มเหลว :

1. ไอเทม [ต้นแบบ]  และไอเทม [ปลายทาง]  จะไม่หายไป
2. กรณีใช้ยันต์โชคลาภ ยันต์โชคลาภจะหายไป
3. วัตถุดิบตัวกระตุ้นทั้งหมดจะหายไป
4. เสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายออฟชั่น
      
 กรณีการย้ายออฟชั่นสำเร็จ :  

1. ไอเทม [ต้นแบบ] จะหายไปรวมกับอาวุธปลายทาง 
2. ไอเทม [ปลายทาง] จะได้รับออฟชั่นของไอเทมต้นแบบ  
3. วัตถุดิบตัวกระตุ้นทั้งหมดจะหายไป
4. เสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายออฟชั่น
5. กรณีใช้ยันต์โชคลาภ ยันต์โชคลาภจะหายไป
6. ตัวอย่างกรณีโอนถ่ายสำเร็จ
ต้นแบบ :     ดาบม้าฟ้า 120% +10 เสริมธาตุ +10 พลังวิญญาณ +5
ปลายทาง :  ดาบม้าฟ้าล้ำค่า
โอนถ่ายสำเร็จ :  ดาบม้าฟ้าจะหายไป ยันต์โชคลาภจะหายไป วัตถุดิบตัวกระตุ้นจะหายไป
สิ่งที่ได้รับ :  ดาบม้าฟ้าล้ำค่า  120% +10 เสริมธาตุ +10 พลังวิญญาณ +5