[YG] ยันต์โยวกัง

571

ชื่อไอเทม  :   ยันต์โยวกัง
จำหน่ายที่ :   Yulgang Shop

รายละเอียด  โยวกังอัพเดทไอเทมใหม่เพิ่มประสิทธิภาพมากมายในราคาสุดคุ้ม และพลาดไม่ได้แน่นอน กับประสิทธิภาพใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งานช่องสวมใส่พิเศษ หรือเพิ่มค่าความดีสูงสุดที่สามารถรับได้

    

แบบ 1    วัน  ราคา    3,000  Cash Point

แบบ 10  วัน  ราคา  24,500  Cash Point
แบบ 30  วัน  ราคา  51,000  Cash Point

ประสิทธิภาพของ : ยันต์โยวกัง
•  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 30%

•  เพิ่มค่าพิชิตศัตรู 20%
•  เพิ่มเงินที่ได้รับ  20%
•  ลด EXP เวลาตัวละครตาย  1 %
•  เมื่อขายไอเทมให้กับร้านค้าได้รับเงินเพิ่ม 20%
•  เพิ่มอัตราการหลอมรวมและเสริมพลัง 5% 
•  เพิ่มประสิทธิภาพยันต์ดินวิเศษให้สามารถบันทึกได้ 30 จุด 
•  สามารถใช้งานชาแนลพิเศษ ได้ตลอดเวลา 
•  รับช่วงเวลาพิเศษคูณ 2 นาน 300 นาที
•  ฟื้นคืนชีพที่จุดเดิมเวลาเสียชีวิต

ประสิทธิภาพพิเศษ :

เปิดใช้งานช่องสวมใส่พิเศษ :
สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่ยุ่งวุ่นวายกับชุดไอเทมที่ต้องพกพาไว้ 2 ชุดตลอด   ไม่ว่าจะเป็น ชุดเสริมออฟชั่น กัน 10 หรือชุดเสริมออฟชั่นป้องกันวิชา ทำให้เสียเวลาในการพกและพาสวมใส่ ยันต์โยวกังสามารถช่วยได้


สำหรับผู้ที่ใช้ยันต์โยวกังจะสามารถเปิดใช้ช่องเก็บของสวมใส่พิเศษได้ทำให้สามารถสวมใส่ได้ 2 ชุดในเวลาเดียวกันแต่การแสดงผล ประสิทธิภาพที่แสดงออกจะแสดงเฉพาะชุดที่ต้องการให้แสดงผลเท่านั้น ซึ่งวิธีการสลับชุดสวมใส่ก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงคลิก ช่องสวมใส่พิเศษ หรือกดปุ่ม Page Down

เพิ่มค่าความดีสูงสุด :
เพิ่มค่าความดีสูงสุดที่สามารถรับได้ 1,000 ซึ่งจากเดิมผู้เล่นสามารถรับค่าความดีได้วันละ 1,000 แต้ม  หากใช้ยันต์โยวกังจะทำให้ได้รับค่าความดีวันละ 2,000  แต้มโดยไม่รวมการใช้ไอเทมยาเสริมความดีซึ่งจะทำให้สามารถรับค่าความดีได้มากกว่าวันละ 2,000 แต้ม ( ยันต์โยวกัง + ยาเสริมความดี ) 

    ประสิทธิภาพพิเศษอื่น ๆ : 
•  เพิ่มปริมาณค่าประสบการณ์ที่ลูกแก้วฝึกฝนจะได้รับ 40%
•  ได้รับค่าความดี 1.5 เท่าจากการสังหาร ยกเว้นช่วงเวลาในภารกิจล้างแค้น
•  เพิ่มอัตราความสำเร็จในการขุดสมุนไพร 2 เท่า
•  อัตราการได้รับวิญญาณเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้ลูกแก้ววิญญาณ
•  เมื่อใช้เป้สัมภาระ ประสิทธิภาพในการเพิ่มการแบกรับน้ำหนักของเป้จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า