เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

21440

เลเวล 35-60

มอนสเตอร์ : มารนิ้วเหล็ก / พรายภูเขา เลเวล 37-38 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ต้นหลิว (-518,695)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

 

มอนสเตอร์ : วายร้ายจันทรา เลเวล 47 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ต้นหลิว (-6492,2025)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

 

 มอนสเตอร์ : อสูรน้อยป่าไผ่ เลเวล 52  แผนที่ : ต้นหลิว (-4511,-1883)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

 

 มอนสเตอร์ : เสือเขี้ยวดาบ เลเวล 60 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ชินมู (-510,-836)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

 

 มอนสเตอร์ : จอมหมัดหมาป่า เลเวล 38 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สามมาร (6041,1558)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

 

 มอนสเตอร์ : พรานหญิงนักล่า เลเวล 41 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สามมาร (4342,328)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

 

 มอนสเตอร์ : มือกระบี่ไผ่ เลเวล 55 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สามมาร (5682,-1651)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60

 

 มอนสเตอร์ : งูกระดิ่งทอง เลเวล 60  แผนที่ : พรรคอสรพิษ (-1916,-192)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 35-60