ลูกแก้วพลังวิญญาณ

3289

       ไอเทม : ลูกแก้วพลังวิญาณ

ลูกแก้วพลังวิญญาณ

       ลูกแก้วพลังวิญญาณเป็นไอเทมพิเศษสำหรับเก็บพลังวิญญาณหลังจากสังหารมอนสเตอร์ได้ โดยสามารถ
หาได้จากการดรอปจากมอนสเตอร์หรือซื้อได้ที่ npc แม่นางจิน โดยจะมีคุณสมบัติไอเทมแตกต่างกันดังนี้

   ราคา : แม่นางจิน      ประสิทธิภาพ :  แม่นางจิน     ประสิทธิภาพ : แบบดรอป
   ระดับสูง 10 ล้าน      แย่มาก :  อัตราการดูดต่ำสุด     ปกติ :  อัตราการดูดปานกลาง
   ระดับกลาง 5 ล้าน      แย่ : อัตราการดูดต่ำ            แข็งแกร่ง  :  อัตราการดูดดี
   ระดับล่าง 50,000 สลึง      ปกติ : อัตราการดูดปานกลาง     แข็งแกร่งมาก :  ดีมาก
    ไม่สามารถควบคุม :   100%

       Notic :  ประสิทธิภาพที่ได้รับจะเป็นแบบสุ่ม ทั้งการดรอปและการซื้อจากแม่นางจิน
       ประสิทธิภาพลูกแก้ว : 
ความจุของวิญญาณทั้งแบบดรอปและแบบซื้อจากแม่นางจิน

       ลูกแก้วที่ซื้อมาหรือดรอปได้นั้นจะมีค่า Max ของความจุ มาก-น้อย ต่างกัน  ยิ่งค่าความจุน้อยก็จะเต็มไวขึ้น
สำหรับปริมาณความจุนั้นจะมีผลเพียงแค่ เต็มไว-เต็มช้า ไม่มีผลอื่นใด ๆ ดังนั้นควรเลือกใช้แบบความจุน้อย

       วิธีการใช้งานลูกแก้วพลังวิญญาณ :
       เมื่อมีลูกแก้วพลังวิญญาณแล้วให้นำมาใส่ไว้ในช่องเก็บของตัวละครโดยผู้เล่นจะมีลูกแก้วกี่ลูกก็ได้แต่ต้อง
ใช้งานทีละ 1 ลูกเท่านั้นโดยวิธีการใช้งานคือ  ต้องนำมาไว้ที่ช่องเก็บของตัวละครช่องแรก แถวแรกเท่านั้น
หากนำมาใส่ไว้ในช่องดังกล่าวก็จะถือการติดตั้งสมบูรณ์เริ่มสะสมพลังวิญญาณกันได้เลย

  

  ลูกแก้วพลังวิญญาณ

  ระดับลูกแก้ว :           ใช้งาน   เต็ม
  ลูกแก้วระดับล่าง  ลูกแก้วพลังวิญญาณ   ลูกแก้วพลังวิญญาณ
  ลูกแก้วระดับกลาง   ลูกแก้วพลังวิญญาณ   ลูกแก้วพลังวิญญาณ
  ลูกแก้วระดับสูง  ลูกแก้วพลังวิญญาณ   ลูกแก้วพลังวิญญาณ


Notic :   
เมื่อนำลูกแก้ววิญญาณมาวางไว้ที่
ช่องแรกลูกแก้วจะเปลี่ยนสีไป  และเมื่อเก็บ
พลังวิญญาณจนเต็มลูกแก้วจะเปลี่ยนไปเป็น
ไอเทมผลึกวิญญาณ

      หลังจากติดตั้งลูกแก้วแล้วให้ไปสังหารมอนสเตอร์จากนั้นลูกแก้วจะดูดพลังวิญญาณที่ฆ่าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

      เงื่อนไข : 
1. หากฆ่ามอนสเตอร์ได้ 1 ตัวจะสุ่มได้รับพลังวิญญาณระหว่าง  ได้รับ กับ ไม่ได้รับ
2. หากได้รับจะเพิ่มพลังวิญญาณมาแบบสุ่ม  เช่น  1 หน่วย  3  หน่วย หรือ 4 หน่วย
3. เฉพาะมอนสเตอร์ที่ให้ค่าประสบการณ์ (มีเลเวลห่างจากผู้เล่นไม่เกิน 10 เลเวล)

      ข้อมูลควรทราบ :
1. ต้องเอาลูกแก้วมาใส่ในช่องแรกเท่านั้น จึงจะเกิดประสิทธิภาพ
2. ลูกแก้วพกพาได้ทีละหลาย ๆ ลูก
3. เมื่อใส่แล้ว รูปร่างของลูกแก้วจะเปลี่ยนไป จากเดิมเป็นสีขาว ๆ จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า หรือสีม่วง
4. ลูกแก้วที่มีค่าพลังวิญญาณค้างอยู่  ลูกแก้วที่ไม่มีพลังวิญญาณสามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
5. ผลึกวิญญาณที่เต็มแล้วสามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

      สำหรับไอเทมผลึกวิญญาณทุกระดับ จะนำไปใช้ในการผลิต หินพลังวิญญาณ โดยสามารถอ่านรายละเอียด
      ได้ในหัวข้อ หินพลังวิญญาณ