สร้อยคอ

3555
    ไอเทมสร้อย :            เลเวล          คุณสมบัติไอเทเมื่อสวมใส่ :             
    สร้อยสัตว์เทพ      10         การหลบหลีก +3
    สร้อยกายมายา      10         การหลบหลีก +4
    สร้อยเงาหยก      10         การหลบหลีก +5
    สร้อยเบญจพิษ      35         การหลบหลีก +6
    สร้อยอำพัน      35         การหลบหลีก +7
    สร้อยหยกเขียว      35         การหลบหลีก +8
    สร้อยวชิระ      35         การหลบหลีก +8   ความแม่นยำ +5
    สร้อยทองคำ      60         การหลบหลีก +9    
    สร้อยแสงดาว      60         การหลบหลีก +10
    สร้อยเทพสวรรค์      60         การหลบหลีก +10  ความแม่นยำ +10
    สร้อยอสูร      80         การหลบหลีก +12
    สร้อยวิญญาณ      80         การหลบหลีก +15 
    สร้อยเทิดทูน      80         การหลบหลีก +15  ความแม่นยำ +15
    สร้อยกาฬ     100         การป้องกัน +25
    สร้อยนิล     100         การหลบหลีก +25                       
    สร้อยกลีบเหมย     110         การหลบหลีก +30  การป้องกัน +30
    สร้อยนิลกาฬ     115           การหลบหลีก +18
    สร้อยวิญญาณพิโรธ     120         การหลบหลีก +35  การป้องกัน +35
    สร้อยหยกดำ     130         การหลบหลีก +40  การป้องกัน +40
    สร้อยแห่งความหลงผิด     140             การหลบหลีก +50  การป้องกัน +50