สร้อยคอ

20055
สร้อยคอ     ไอเทมสร้อย :            เลเวล          คุณสมบัติไอเทเมื่อสวมใส่ :             
สร้อยคอ
    สร้อยสัตว์เทพ      10         การหลบหลีก +3
สร้อยคอ
    สร้อยกายมายา      10         การหลบหลีก +4
สร้อยคอ
    สร้อยเงาหยก      10         การหลบหลีก +5
สร้อยคอ
    สร้อยเบญจพิษ      35         การหลบหลีก +6
สร้อยคอ
    สร้อยอำพัน      35         การหลบหลีก +7
สร้อยคอ
    สร้อยหยกเขียว      35         การหลบหลีก +8
สร้อยคอ
    สร้อยวชิระ      35         การหลบหลีก +8   ความแม่นยำ +5
สร้อยคอ     สร้อยทองคำ      60         การหลบหลีก +9    
สร้อยคอ     สร้อยแสงดาว      60         การหลบหลีก +10
สร้อยคอ     สร้อยเทพสวรรค์      60         การหลบหลีก +10  ความแม่นยำ +10
สร้อยคอ     สร้อยอสูร      80         การหลบหลีก +12
สร้อยคอ     สร้อยวิญญาณ      80         การหลบหลีก +15 
สร้อยคอ     สร้อยเทิดทูน      80         การหลบหลีก +15  ความแม่นยำ +15
สร้อยคอ     สร้อยกาฬ     100         การป้องกัน +25
สร้อยคอ     สร้อยนิล     100         การหลบหลีก +25                       
สร้อยคอ     สร้อยกลีบเหมย     110         การหลบหลีก +30  การป้องกัน +30
สร้อยคอ     สร้อยนิลกาฬ     115           การหลบหลีก +18
สร้อยคอ     สร้อยวิญญาณพิโรธ     120         การหลบหลีก +35  การป้องกัน +35
สร้อยคอ     สร้อยหยกดำ     130         การหลบหลีก +40  การป้องกัน +40
สร้อยคอ     สร้อยแห่งความหลงผิด     140             การหลบหลีก +50  การป้องกัน +50