[YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ)

17360

เงื่อนไข : สัตว์เลี้ยงเลเวล 75
ของขวัญภารกิจ : สัตว์เลี้ยงอัพเกรดคลาส3

 1. รับภารกิจที่ NPC จ้าวหมาป่าเหนือ ชื่อเควส “การอัพเกรดอาชีพครั้งที่3”
  [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ)
 2. จ้าวหมาป่าเหนือจะวานเราไปนำเส้นใยไหม [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) จากดาบอสูรจิตปฐพี
  ที่ถ้ำปฐพีชั้น 2 กลับมาให้เขา 30 ชิ้น
  [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ)
 3. เมื่อนำเส้นใยไหมกลับมา จ้าวหมาป่าเหนือจะให้เราออกไปหา
  แผ่นหนังเก่า [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) ที่หมัดเทพจิตปฐพี 10 ชิ้น
  [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ)
 4. เมื่อนำวัตถุดิบกลับมาให้จ้าวหมาป่าเหนือแล้ว เขาจะบอกให้เรานำวัตถุดิบเหล่านี้
  ไปให้น้องหนุ่มหยกตัดเย็บชุดสัตว์เลี้ยง
  [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ)
 5. เมื่อมาหาน้องหนุ่มหยก เขาจะรีบลงมือตัดเย็บทันทีแต่เข็มกลับหักกลางครัน
  เขาจึงวานเราให้ไปนำเข็มใหม่ [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) มาจากล่ำดาบโต
  [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ)
 6. เมื่อนำเข็มมาให้น้องหนุ่มหยกจะบอกแก่เราว่าระหว่างที่รอเราไปนำเข็มมานั้น
  มารจิตปฐพีได้มาแย่งชุดสัตว์เลี้ยงที่ตัดเย็บเสร็จ [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) แล้วไป
  จึงอยากให้เรารีบไปนำกลับมา 5 ชิ้น
  [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ)
 7. เมื่อนำชุดสัตว์เลี้ยง [YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 3 (ธรรมะ) ที่ถูกขโมยไปกลับมาคืนให้จ้าวหมาป่าเหนือ เขาจะอัพเกรดสัตว์เลี้ยงให้แก่เรา