[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 (ธรรมะ)

1063

เปลี่ยนคลาส 2 [ธรรมะ]
เงื่อนไข เลเวล 35 คลาส 1 และใช้ปราณให้หมด “สำเร็จเควส [29] ถึงเวลาเลือก”
ปล. หากอาจารย์เป็นพรรคอธรรมจะไม่สามารถรับเควสนี้ได้ ต้องยกเลิกอาจารย์ออกก่อน
1. คุยกับ “ผู้คุมกฏขาว” ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับเควส “[35][เปลี่ยนอาชีพ] เข้าร่วมฝ่ายธรรมะ
2. กำจัด “โจรสืบข่าว” ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับไอเทมเควส “คำสั่งทหารข่าวกรอก จำนวน 10 อัน
3. ส่งเควสกับ “ผู้คุมกฏขาว” ที่พรรคฮอนบัล
4. คุยกับ “ประมุขต้นหลิว” ที่พรรคต้นหลิว เป็นอันเสร็จสิ้น