[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 4 (อธรรม)

2521

เปลี่ยนคลาส 4 [อธรรม]
เงื่อนไข เลเวล 80 คลาส 3 และใช้ปราณให้หมด
1. คุยกับ “ประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 1/5
2. คุยกับ “เทพวายุสลาตัน” ที่พรรคอสรพิษ
3. คุยกับ “ติงหน้าหลิม” ที่พรรคอสรพิษ
4. คุยกับ “กระบี่วังใต้” ที่พรรคอสรพิษ
5. คุยกับ “ประมุขสามมาร” ที่พรรคสามมาร
6. คุยกับ “กำจิงวา” ที่พรรคสามมาร
7. คุยกับ “ผู้เฒ่าเครายาว” ที่พรรคสามมาร
8. คุยกับ “เทพวายุสลาตัน” ที่พรรคอสรพิษ
9. คุยกับ “เทพไฟเพลิง” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 2/5
10. คุยกับ “กระบี่วังใต้” ที่พรรคอสรพิษ
11. กำจัด “กระบี่อสูรโลหิตคม” ที่ถ้ำปีศาจโลหิตชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “ฝักกระบี่ที่หายไป จำนวน 10 ชิ้น
12. ส่งเควสกับ “เทพไฟเพลิง” ที่พรรคอสรพิษ
13. คุยกับ “เทพฤกษ์ทอง” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 3/5
14. คุยกับ “ซวนหน้าโหด” ที่พรรคอสรพิษ
15. คุยกับ “เฒ่าลูกคิดทอง” ที่พรรคฮอนบัล
16. คุยกับ “โจวจ้ำม่ำ” ที่พรรคสามมาร
17. คุยกับ “ประมุขสามมาร” ที่พรรคสามมาร
18.  คุยกับ “กำจิงวา” ที่พรรคสามมาร
19. คุยกับ “เทพฤกษ์ทอง” ที่พรรคอสรพิษ
20. คุยกับ “เทพวารีหยก” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 4/5
21. กำจัด “พ่อมดอสูรโลหิต” ที่ถ้ำปีศาจโลหิตชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “หน้ากากพ่อมดอสูรโลหิต จำนวน 10 ชิ้น
22. กำจัด “นักสู้อสูรโลหิต” ที่ถ้ำปีศาจโลหิตชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “ยันต์นักสู้อสูรโลหิต จำนวน 10 ชิ้น
23. ส่งเควสกับ “เทพวารีหยก” ที่พรรคอสรพิษ
24. คุยกับ “รองประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 5/5
25. กำจัด “กระบี่อสูรโลหิตคม” ที่ถ้ำปีศาจโลหิตชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “คมกระบี่อสูรโลหิตคม จำนวน 5 ชิ้น
26. กำจัด “พ่อมดอสูรโลหิต” ที่ถ้ำปีศาจโลหิตชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “อัญมณีพ่อมดอสูรโลหิต จำนวน 5 ชิ้น
27. กำจัด “นักสู้อสูรโลหิต” ที่ถ้ำปีศาจโลหิตชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “ปลอกแขนนักสู้อสูรโลหิต จำนวน 5 ชิ้น
28. กำจัด “สาวใช้เลือดอสูร” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 3 เพื่อรับไอเทมเควส “พัดยาวสาวใช้เลือดอสูร จำนวน 5 ชิ้น
29. ส่งเควสกับ “รองประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ
30. คุยกับ “ขี้เมาเซียว” ที่พรรคอสรพิษ
31. คุยกับ “น้องเซียนน้อย” ที่พรรคอสรพิษ
32. คุยกับ “ขี้เมาเซียว” ที่พรรคอสรพิษ
33. คุยกับ “ประมุขฮอนบัล” ที่พรรคฮอนบัล
34. คุยกับ “รองประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ
35. คุยกับ “ประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ