[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 4 (ธรรมะ)

2790

เปลี่ยนคลาส 4 [ธรรมะ]
เงื่อนไข เลเวล 80 คลาส 3 และใช้ปราณให้หมด
1. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 1/5
2. คุยกับ “ผู้อาวุโสสอนวิชา” ที่สำนักชินมู
3. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
4. คุยกับ “จอมยุทธล่าลม” ที่สำนักชินมู
5. คุยกับ “ประมุขต้นหลิว” ที่พรรคต้นหลิว
6. คุยกับ “ยองยองแน” ที่พรรคต้นหลิว
7. คุยกับ “เจ๋งจิงป่า” ที่พรรคต้นหลิว
8. คุยกับ “ผู้อาวุโสสอนวิชา” ที่สำนักชินมู
9. คุยกับ “ผู้อาวุโสสอนศีล” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 2/5
10. คุยกับ “จอมยุทธล่าลม” ที่สำนักชินมู
11. กำจัด “ดาบอสูรจิตปฐพี” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “ผ้าโปร่งสะอาด จำนวน 10 ชิ้น
12. ส่งเควสกับ “ผู้อาวุโสสอนศีล” ที่สำนักชินมู
13. คุยกับ “เหรัญญิก” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 3/5
14. คุยกับ “ไป๋หน้าขาว” ที่สำนักชินมู
15. คุยกับ “เฒ่าลูกคิดทอง” ที่พรรคฮอนบัล
16. คุยกับ “เจ๊หงส์” ที่พรรคต้นหลิว
17. คุยกับ “ประมุขต้นหลิว” ที่พรรคต้นหลิว
18. คุยกับ “เจ๋งจิงป่า” ที่พรรคต้นหลิว
19. คุยกับ “เหรัญญิก” ที่สำนักชินมู
20. คุยกับ “ผู้อาวุโสคุ้มกฏ” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 4/5
21. กำจัด “หมัดเทพจิตปฐพี” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “ยันต์หมัดเทพจิตปฐพี จำนวน 10 ชิ้น
22. กำจัด “มารจิตปฐพี” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “หน้ากากมารจิตปฐพี จำนวน 10 ชิ้น
23. ส่งเควสกับ “ผู้อาวุโสคุ้มกฏ” ที่สำนักชินมู
24. คุยกับ “รองเจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[80] ขอ Upgrade ครั้งที่4 5/5
25. กำจัด “หมัดเทพจิตปฐพี” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “ชายเสื้อหมัดเทพจิตปฐพี จำนวน 5 ชิ้น
26. กำจัด “มารจิตปฐพี” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “สร้อยมารจิตปฐพี จำนวน 5 ชิ้น
27. กำจัด “ดาบอสูรจิตปฐพี” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 2 เพื่อรับไอเทมเควส “เข็มดาบอสูรจิตปฐพี จำนวน 5 ชิ้น
28. กำจัด “นางรำจิตปฐพี” ที่ถ้ำปฐพีชั้น 3 เพื่อรับไอเทมเควส “พัดยาวนางรำจิตปฐพี จำนวน 5 ชิ้น
29. ส่งเควสกับ “รองเจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู
30. คุยกับ “น้องหนุ่มหยก” ที่สำนักชินมู
31. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
32. คุยกับ “น้องหนุ่มหยก” ที่สำนักชินมู
33. คุยกับ “ประมุขฮอนบัล” ที่พรรคฮอนบัล
34. คุยกับ “รองเจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู
35. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู เป็นอันเสร็จสิ้น