[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 5

4902

เปลี่ยนคลาส 5 [ธรรมะ/อธรรม]
เงื่อนไข เลเวล 100 คลาส 4 และใช้ปราณให้หมด
1. คุยกับ “หัวหน้าหมู่บ้าน” ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับเควส “[100] Upgrade ครั้งที่5ที่หายสาบสูญ (Upgrade1)
2. คุยกับ “กงต้าจาง” ที่วังเย็นทะเลเหนือ
3. คุยกับ “อินซื่อทหารวังเย็น” ที่วังเย็นทะเลเหนือ
4. คุยกับ “หัวหน้าหมู่บ้าน” ที่วังเย็นทะเลเหนือ
3. ส่งเควสกับ “อินซื่อทหารวังเย็น” ที่วังเย็นทะเลเหนือ (เสียเงิน 50ล้านสลึง) จะได้รับเป็นไอเทมเควส “คัมภีร์มหมรรค ม้วน1
4. คุยกับ “หลินลี่” ที่วังเย็นทะเลเหนือ ซึ่งจะ มีให้เลือก 2 ทางเลือก คือ
4.1 รับเควส “[100] บริจาคกองทุนซ่อมแซมสร้างหมู่บ้านทุ่งสวนขึ้นมาใหม่ (Upgrade 2)” (เพื่อเสียเงิน 100ล้านสลึง)
4.2 รับเควส “[100] บริจาคสิ่งของสร้างหมู่บ้านทุ่งสวนขึ้นมาใหม่ (Upgrade 2)” โดยจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดดังนี้
-กำจัด “ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม” ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับไอเทมเควส “ท่อนซุง จำนวน 200 ชิ้น
-กำจัด “ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ” ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับไอเทมเควส “ถุงก้อนทอง จำนวน 200 ชิ้น
-ส่งเควสกับ “หลินลี่” ที่วังเย็นทะเลเหนือ
ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกเมื่อทำเควสเสร็จจะได้รับเป็นไอเทมเควส “คัมภีร์มหมรรค ม้วน2
5. คุยกับ “สือหลิน” ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับเควส “[100] สิ่งของที่เหลืออยู่ของสหาย (Upgrade 3)
6. กำจัด “ผีดินเหินฟ้า” เพื่อรับไอเทมเควส “ทวนหัก จำนวน 10 ชิ้น
7. ส่งเควสกับ “สือหลิน” ที่วังเย็นทะเลเหนือ (เสียเงิน 50ล้านสลึง) จะได้รับเป็นไอเทมเควส “คัมภีร์มหมรรค ม้วน3
8. คุยกับ “พานโล่วเจีย” ที่วังเย็นทะเลเหนือ ซึ่งจะ มีให้เลือก 2 ทางเลือก คือ
8.1 รับเควส “[100] ซื้อสิ่งของของหมู่บ้านทุ่งสวน (Upgrade 4)” (เพื่อเสียเงิน 100ล้านสลึง)
8.2 รับเควส “[100] แลกเปลี่ยนสิ่งของของหมู่บ้านทุ่งสวน (Upgrade 4)” โดยจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดดังนี้
-กำจัด “มนุษย์หิมะ” ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับไอเทมเควส “ก้อนน้ำแข็งใส จำนวน 200 ชิ้น
-กำจัด “มนุษย์หิมะเล็ก” ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับไอเทมเควส “ก้อนน้ำแข็งขาว จำนวน 200 ชิ้น
ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกเมื่อทำเควสเสร็จจะได้รับเป็นไอเทมเควส “คัมภีร์มหมรรค ม้วน4
9. คุยกับ “หลิ่วฮั่วเยี่ยน”  ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับเควส “[100] เตรียมตัว Upgrade ครั้งที่ 5 (Upgrade 5)
10. คุยกับ “เฒ่าลูกคิดทอง” ที่พรรคฮอนบัล (เสียเงิน 50ล้านสลึง) จะได้รับเป็นไอเทมเควส “คัมภีร์มหมรรค ม้วน5
11. คุยกับ “หัวหน้าหมู่บ้าน” ที่วังเย็นทะเลเหนือ
12. คุยกับ “ผู้เฒ่าเสื้อหญ้า” ที่วังเย็นทะเลเหนือ
13. ส่งเควสกับ “หัวหน้าหมู่บ้าน” ที่วังเย็นทะเลเหนือ เป็นอันเสร็จสิ้น