[YG] เควสภารกิจ NPC จอมยุทธคิ้วทอง

1013

รายละเอียดเควสภารกิจ จาก จอมยุทธคิ้วทอง แผนที่หุบเขาร้อยลี้

ตำแหน่ง : NPC จอมยุทธคิ้วทอง

 

NPC : จอมยุทธคิ้วทอง

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [115] ฟื้นฟูสภาพภายนอก 1

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดเหมียวป่าโฉด รวบรวม  หาง 10 ชิ้น

– นำไปส่งให้จอมยุทธคิ้วทอง

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  ลูกแก้วฝึกฝน(ดิน)(100ล้าน) 1 ชิ้น
–  ค่าประสบการณ์ 150,000,000 หน่วย

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [118] ความร่วมมือกับแนวหน้า

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– ไปพบ ตาเฒ่าโอสถ ที่เขต Safety zone เพื่อรับคำแนะนำและจบเควส

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

N/A

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  ค่าประสบการณ์ 50,000,000 หน่วย

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [120] การยืนยันในความดีต่อหุบเขาร้อยลี้

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– นำเครื่องหมายหุบเขาร้อยลี้ มอบให้กับจอมยุทธคิ้วทอง

 

เงื่อนไขภารกิจ :
– ต้องมีไอเทม  เครื่องหมายหุบเขาร้อยลี้ (ได้จากการทำเควสในดันเจี้ยนหุบเขาร้อยลี้)

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

N/A

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  ค่าความดี 60 หน่วย

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [127] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์ลาวา 1

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– ไปคุยกับเฒ่าพรานธนู จากนั้นไปเอาบันทึกจากสาวน้อยกำมะลอ

– นำบันทึกเหตุการณ์ไปมอบให้แก่จอมยุทธคิ้วทอง

– กำจัดศิษย์ลาวาคลั่งหัวขโมย ค้นหา สาส์นลับ 20ชิ้น

– กลับไปส่งให้จอมยุทธคิ้วทอง

 

เงื่อนไขภารกิจ :

– ต้องผ่านเควส [122]ฟื้นฟูสภาพภายนอก2

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หนังสือรายงานศิษย์ลาวาคลั่งหัวขโมย
–  ยันต์โชคลาภ(15%) 1 ชิ้น
–  ค่าประสบการณ์ 350,000,000 หน่วย
–  ยาคุ้มจิต(150%) 1Day (event)

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [129] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์ลาวา 2

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดศิษย์ลาวาจอมโจร รวบรวม  สัญลักษณ์ศิษย์ลาวา 50ชิ้น

– นำไปส่งให้จอมยุทธคิ้วทอง

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หนังสือรายงานหุบเขาร้อยลี้ 2
–  ยันต์โชคลาภ(15%) 2 ชิ้น
–   ค่าประสบการณ์ 150,000,000 หน่วย
–  ยาคุ้มจิต(150%) 1Day (event)

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [130] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์ลาวา 3

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดหัวหน้าหน่วยศิษย์ลาวา รวบรวม  สาส์นสั่งการศิษย์ลาวา 20ชิ้น

– นำสาส์นคำสั่งมาส่งให้จอมยุทธคิ้วทอง

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หนังสือรายงานศิษย์ลาวา
–  หินวิทยายุทธ์
–   ค่าประสบการณ์ 200,000,000 หน่วย

_________________________________________________________