[YG] เควสภารกิจ NPC คังอึนจุง

379

รายละเอียดเควสภารกิจ NPC คังอึนจุง แผนที่ที่ราบแห่งเพลิง

ตำแหน่ง : NPC คังอึนจุง

 

NPC : คังอึนจุง

 

_________________________________________________________

ชื่อเควส : [133] เตรียมพร้อมล่วงหน้า

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– จัดการพวกโจร (โจรภูเขาโหด,โจรภูเขาเหี้ยมโหด) รวบรวม  รายการขนของของคังอึนจุง 20 ชิ้น

– กลับไปส่งที่ คังอึนจุง

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

   

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินคุณสมบัติ 2 ชิ้น
–   ค่าประสบการณ์ 350,000,000 หน่วย

_________________________________________________________

ชื่อเควส : [133] กองโจร

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– คุยกับคังอึนจุง จากนั้นไปหา โฮงแชรอง
– ไปกำจัดพวกโจร(โจรสาวปล้นสะดม,โจรปล้นคนเดินทาง)รวบรวม  เสบียงที่ถูกปล้น  20 ชิ้น

– กลับไปส่งที่ คังอึนจุง

 

มอนเตอร์ภารกิจ : 

   

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินกลายทองระดับสูงสุด
–  ค่าประสบการณ์ 350,000,000 หน่วย

_________________________________________________________

ชื่อเควส : [137] ควันหลงของสงคราม

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– จำกัดโจรภูเขาเหี้ยม รวบรวม  ห่อผ้าของเมืองภูเขา 20 ชิ้น

– กลับไปส่งที่ คังอึนจุง

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินหยกเย็นระดับสูงสุด
–  ค่าประสบการณ์ 350,000,000 หน่วย

_________________________________________________________