[YG] เควสภารกิจ NPC ทกโก

387

รายละเอียดเควสภารกิจ NPC ทกโกกอล แผนที่ที่ราบแห่งเพลิง

 

 

ตำแหน่ง : NPC ทกโกกอล

 

 

NPC : ทกโกกอล

 

 

ชื่อเควส : [144] จับทางสำนักพิณมืด

ขั้นตอนภารกิจ :

– รับเควสจากทกโกกอล

– ค้นหา  เอกสารคำสั่งที่ไม่สามารถทราบได้ 1ชิ้น  จากนักธนูสาวปริศนาหรือนักรบสาวปริศนา

– นำกลับไปให้ทกโกกอล

มอนเตอร์ภารกิจ :

    

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินกลายทองระดับสูงสุด 1 ชิ้น
–  หินเสริมพลังระดับสูง 3 ชิ้น
–  ค่าประสบการณ์ 1,100,000,000 หน่วย
_________________________________________________________
ชื่อเควส : [145] ร่องรอยอันตราย

ขั้นตอนภารกิจ :

– รับเควสจากทกโกกอล

– กำจัดอัศวินสวมหน้ากากอีริบ และอัศวินสวมหน้ากากโมรอง รวบรวม  กล่องน่าสงสัย 10 ชิ้น

– นำกลับไปให้ทกโกกอล

มอนเตอร์ภารกิจ :

    

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินคุณสมบัติ 2 ชิ้น
–  หินเสริมพลังระดับสูง 3 ชิ้น
–  ค่าประสบการณ์ 1,100,000,000 หน่วย
_________________________________________________________

 

ชื่อเควส : [149] ยาพลังวิญญาณ

ขั้นตอนภารกิจ :

– รับเควสจากทกโกกอล

– กำจัดจอมพลดาบดำ รวบรวม  ยาพลังวิญญาณ 10 ชิ้น

– นำกลับไปให้ทกโกกอล

มอนเตอร์ภารกิจ :

   

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินหยกเย็นระดับสูงสุด 1 ชิ้น
–  หินเสริมพลังระดับสูง 3 ชิ้น
–  ค่าประสบการณ์ 1,100,000,000 หน่วย

_________________________________________________________