[YG] เควสภารกิจ NPC ลุงเคราหยกเขียว

316

รายละเอียดเควสภารกิจ จาก ลุงเคราหยกเขียว แผนที่หุบเขาร้อยลี้

 

 

ตำแหน่ง : NPC ลุงเคราหยกเขียว

 

NPC : ลุงเคราหยกเขียว

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [123] บททดสอบการปรุงยา 1

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดหมีดำภูเขา รวบรวม  ถุงน้ำดีหมี 10 ชิ้น

– นำกลับมาส่งให้ ลุงเคราหยกเขียว

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินกลายทองระดับสูง พลังโจมตีวิชา30% 2 ชิ้น
–  ค่าประสบการณ์ 80,000,000 หน่วย

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [123] บททดสอบการปรุงยา 2

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดหมีดำภูเขา รวบรวม  ฝ่าเท้าหมี 10 ชิ้น

– นำกลับมาส่งให้ ลุงเคราหยกเขียว

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินกลายทองระดับสูง พลังโจมตีวิชา30% 3 ชิ้น
–   ค่าประสบการณ์ 80,000,000 หน่วย

_________________________________________________________
ชื่อเควส : [123] บททดสอบการปรุงยา 3

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดกวางดำเขาโลหิต รวบรวม  เขากวาง 10 ชิ้น นำมาให้ลุงเคราหยกเขียว

– จากนั้นไปคุยกับ ผู้เฒ่าแขนศิลา

– แล้วกลับมาคุยกับ ลุงเคราหยกเขียว เพื่อจบเควส

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินกลายทองระดับสูง พลังโจมตีวิชา30% 4 ชิ้น
–  ค่าประสบการณ์ 90,000,000 หน่วย

_________________________________________________________