[YG] เควสภารกิจ NPC ยูเซริน

621

รายละเอียดเควสภารกิจ NPC ยูเซริน แผนที่ที่ราบแห่งเพลิง

ตำแหน่ง : NPC ยูเซริน

 

NPC : ยูเซริน

 

_________________________________________________________

ชื่อเควส : [134] โจรประหยัด

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– จัดการพวกโจร (โจรภูเขาโหด,โจรภูเขาเหี้ยม) รวบรวม  ถุงยา 20 ถุง

– กลับไปส่งที่ ยูเซริน

 

มอนเตอร์ภารกิจ :

   

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา)(กิจกรรม)
–  ค่าประสบการณ์ 800,000,000 หน่วย

_________________________________________________________

 

ชื่อเควส : [143] อาการคิดถึงบ้านของผู้อพยพ  

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– รับเควสจากยูเซริน จากนั้นไปหาคังอึนจุง

– เมื่อสนทนากับคังอึนจุงเรียบร้อยแล้ว ให้เราไปหายูซึงบิน
– จากนั้นไปกำจัดหัวหน้าโจรภูเขา แล้วนำ  ดาบของหัวหน้าโจรภูเขากลับมา
มอนเตอร์ภารกิจ :

 

ของรางวัลภารกิจ :

–  หินเสริมพลังระดับสูง (3 ชิ้น)
–  หินหยกเย็นระดับสูงสุด (พลังป้องกัน15)(1 ชิ้น)
–  ค่าประสบการณ์ 1,100,000,000 หน่วย

_________________________________________________________