[YG] แผนที่ถ้ำทะเลแดนใต้ + ตำแหน่งมอนฯ

2402

แผนที่ “ถ้ำทะเลแดนใต้ พร้อม ตำแหน่งมอนฯ

“หมายเลขสีแดง” แทนข้อมูลมอนฯดังต่อไปนี้

“นักรบแดนนรก” เลเวล 91  แทนหมายเลข 1

“อสูรกระบี่เงาโลหิต” เลเวล 93  แทนหมายเลข 2

“อสุระร่างทอง” เลเวล 95 แทนหมายเลข 3

“ฮิดาอเวจี” เลเวล 99 แทนหมายเลข 4

“ปีศาจแห่งสุสาน” เลเวล 105 แทนหมายเลข 5

“ขุนนางเร่ร่อน” เลเวล 109 แทนหมายเลข 6

“ผู้เฒ่าอำมหิต (จ้าวสี่ห้องทิพย์)” เลเวล 116 แทนหมายเลข 7

“จอมยุทธฝ่ายธรรมะผู้เสียสละ” เลเวล 120 แทนหมายเลข  8

“จอมยุทธฝ่ายอธรรมผู้เสียสละ” เลเวล 120 แทนหมายเลข  9

“จอมยุทธระดับกลางผู้คั่งแค้น” เลเวล 123 แทนหมายเลข 10

“จอมยุทธระดับสูงที่ถูกฝัง” เลเวล 127  แทนหมายเลข 11

มอนฯรองหัวหน้า นักรบแดนนรก , ฮิดาอเวจี

  ,