[YG] ไอเทมเช่า

1313

ไอเทมที่จำกัดระยะเวลาในการใช้งาน

กล่องปิดผนึก(แหวนพลังจ้าวมีตำหนิ)(30วัน)
ราคา : 
29,900 CashPoint     
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังโจมตี +20 พลังโจมตีวิชา +10%      
กล่องปิดผนึก(ตุ้มหูหยกแดงมีตำหนิ)(7วัน)
ราคา : 2,900 CashPoint
คุณสมบัติ : HP +200  
กล่องปิดผนึก(แหวนพลังจ้าวมีตำหนิ)(7วัน)
ราคา : 9,900 CashPoint
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังโจมตี +20 พลังโจมตีวิชา +10%    
กล่องปิดผนึก(แหวนพลังจ้าวมีตำหนิ)(1วัน)
ราคา : 1,900 CashPoint

คุณสมบัติ : เพิ่มพลังโจมตี +20 พลังโจมตีวิชา +10% 

กล่องปิดผนึก(ตุ้มหูเก้าฟ้ามีตำหนิ)
ราคา : 20,000 CashPoint

คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด +3     

เซ็ตตุ้มหูเก้าฟ้ามีตำหนิ
ราคา : 38,000 CashPoint

คุณสมบัติ : กล่องที่มีตุ้มหูเก้าฟ้ามีตำหนิ 2ชิ้น        

กล่องปิดผนึก(สร้อยหยกฟ้า)(20วัน)
ราคา : 15,000 CashPoint

คุณสมบัติ : ระดับการเสริมพลังของอาวุธเพิ่มขึ้น 2     

กล่องปิดผนึก(สร้อยหยกเขียว)(20วัน)
ราคา : 15,000 CashPoint

คุณสมบัติ : ระดับการเสริมพลังของยุทธภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1     

กล่องปิดผนึก(สร้อยหยกแดง)(20วัน)
ราคา : 20,000 CashPoint

คุณสมบัติ : ระดับการเสริมพลังของอาวุธเพิ่มขึ้น 2 และ                                                             ระดับการเสริมพลังของยุทธภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1