[YG] อัพเกรดสำนักระดับ4

709

  
                 
อัพเกรดสำนักระดับ 4

คุณสมบัติ :  สามารถใส่ชุดสำนักได้และเพิ่มตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนัก

                        

1. สำนักระดับ 3 ให้สมาชิกทีมที่ต้องการทำภารกิจระดับ 4 ไปที่ตลาดเงินพร้อมหัวหน้ากิล
2. ฝ่ายธรรมะให้ไปพบพ่อค้าลี ฝ่ายอธรรมให้ไปพบพ่อค้าหวัง
3. กด Ctrl+G เพื่อเปิดหน้าต่างสำนัก จากนั้นเลือกสมาชิกที่ต้องการให้เข้าร่วมภารกิจ ตามรูป
4. คลิกเลือกสมาชิกที่ต้องการให้เข้าร่วมจำนวนสูงสุด 16 ท่าน (คลิกให้เป็นช่องสีขาว)
5. จากนั้นหัวหน้ากิลเลือกเข้าร่วมภารกิจ ทั้งหมดที่ถูกเลือกจะเข้าสู่ วงกตดอกเหมย

            
เชคให้ดีก่อนเข้าสู่วงกตดอกเหมย :  ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

                         
เขาวงกตดอกเหมย : 


หัวกิล : เข้ามาแล้วรับภารกิจกับเจ้าลูกแก้วสีทองนี่เลย

1. เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอกับศิลาสีทองให้หัวหน้ากิลคุยเพื่อรับภารกิจ
2. จากนั้นให้ทั้งหมดช่วยกันจัดการมอนสเตอร์ภายในวงกตเพื่อหาไอเทมดรอป ชิ้นส่วนหิน
3. ชิ้นส่วนหิน สามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่นำออกจากวงกตไม่ได้ให้ทั้งหมดนำมาให้หัวหน้ากิล
สะสมให้ครบ 20 ชิ้น เวลาในทำภารกิจหาชิ้นส่วนหินต้องไม่เกิน 30 นาที
4. จากนั้นให้ทั้งหมดช่วยกันตามหาศิลาสีเขียวของแท้ โดยสังเกตุจาก
• ของปลอม เมื่อคลิกจะขึ้นข้อความว่า ไม่ใช่เรื่องจริง
• ของแท้ จะขึ้นหน้าต่างให้ส่งภารกิจที่รับมาจากลูกแก้วสีทอง ตอนที่เข้ามาใหม่ ๆ
5. ส่งภารกิจกับลูกแก้วของจริงจากนั้นจะวาร์ปสู่ห้องบอส (ภายใน 30 นาทีนะจ๊ะ)
6. จัดการบอส กรุณาลากมาฆ่าที่โล่ง ๆ ป้องกันไอเทมดรอปแล้วเก็บไม่ได้
7. เก็บไอเทมสัญลักษณ์ระดับ 4 แล้วนำมาส่งให้เทพวายุสลาตัน/ผู้อาวุโสสอนศีล

 

อัพเกรดสำนัก : ขั้น 4

  

อัพเกรดสำนักขั้นที่  4  • ใช้เงิน 20  ล้านสลึง ค่าพิชิตศัตรู 600,000

ข้อมูลเพิ่มเติม :

• สัญลักษณ์จ้าวระดับ4 ให้หัวหน้ากิลเป็นผู้เก็บ และห้ามออกจากเกมเด็ดขาดไอเทมจะหาย
• ไอเทมชิ้นส่วนหินหากออกมานอกวงกต จะหายทันที
• หากเสียชีวิตในวงกต จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
ใช้ยันต์โยวกัง จะเกิดที่เดิมเควสไม่ล่มทำภารกิจได้ต่อ
ไม่ใช้ยันต์โยวกัง จะถูกส่งกลับเมืองหากหัวหน้าตายจะภารกิจล่มทันที