[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่)

6699

[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่)

 

ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่
(อัปเดตใหม่)

 

โล้นเหล็กไหลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมมาพร้อมกับระบบอัพเกรดแบบใหม่ที่จะนำพาเหล่าจอมยุทธ์ไปสู่ความแข็งแกร่งที่แท้จริง


 

วิธีการเสริมพลังแบบใหม่

 

สามารถดำเนินการได้ที่ NPC โล้นเหล็กไหล

[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่)

 

โดยเมื่อกดคุยที่ NPC โล้นเหล็กไหล จะมีหัวข้อใหม่เพิ่มขึ้นมาตามภาพ

 

เงื่อนไขการเสริมพลัง

 

 • ระบบการเสริมพลังแบบใหม่นี้ จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะไอเทมประเภทชุดและยุทธภัณฑ์ และ ชุดคลุมสำนัก
 • ไอเทมที่ทำการเสริมพลังแล้ว จะไม่สามารถหลอมรวมหินหยกเย็นหรือหินกลายทองได้อีก
 • หากเสริมพลังล้มเหลว ไอเทมทั้งหมดจะหายไปทันที
 • เสริมพลังได้สูงสุด 15 ระดับ

 

วัสดุสำหรับการเสริมพลัง

 • [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่)   หินเสริมพลัง
 • [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ไอเทมที่ต้องการเสริมพลัง
 • [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) เงินสลึงสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมพลัง

 

ไอเทมเสริมประสิทธิภาพสำหรับการเสริมพลัง

 • [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ (แบบใหม่ รายละเอียดด้านล่าง)
 • [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โยวกัง

 

หมายเหตุ :
 • ใช้งานได้เฉพาะยันต์โชคลาภหรือยันต์โชคลาภความดีแบบใหม่เท่านั้น

 

ยันต์โชคลาภแบบใหม่

 

หลังจากที่ได้มีการอัพเดตระบบเสริมพลังใหม่มานั้น ยังมีอัพเดตอีกอย่างคือ การเปลี่ยนแปลงของระบบยันต์โชคลาภและยันต์ประเภทต่างๆ 

[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่)

 

ให้รับภารกิจ “ยันต์ที่เหมาะสมกับการเสริมพลังใหม่” ที่ NPC โล้นเหล็กไหล

เพื่อแลกเปลี่ยนจาก ยันต์แบบเก่ายันต์แบบใหม่

และจะมียันต์แบบไหนที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นยันต์แบบใหม่ได้บ้างมาดูกัน

ระดับของยันต์โชคลาภ

 •  ต่ำสุด  = 5%
 •  ต่ำ  = 10%
 •  กลาง  = 15%
 •  สูง  = 20%
 •  สูงสุด  = 25%
ยันต์โชคลาภแบบเก่า ยันต์โชคลาภแบบใหม่
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ(5%) (ทุกประเภท) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมใหม่ได้
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ(10%) (ทุกประเภท) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมใหม่ได้
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ(15%) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภระดับกลาง
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ(15%) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภระดับกลาง(กิจกรรม)
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ(20%) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภระดับสูง
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ(20%) (Event) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภระดับสูง(กิจกรรม)
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภ(25%) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภระดับสูงสุด
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดี(10%) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดีระดับกลาง
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดี(20%) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดีระดับสูง
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดี(25%) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดีระดับสูงสุด
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดี(10%) (Event) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดีระดับกลาง(กิจกรรม)
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดี(20%) (Event) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดีระดับสูง(กิจกรรม)
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดี(25%) (Event) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภความดีระดับสูงสุด(กิจกรรม)
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภข้ามลิขิต[P]
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold) (Event) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์โชคลาภข้ามลิขิต[P](กิจกรรม)
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์ตราสวรรค์(อาวุธ) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) (ใหม่) ยันต์ตราสวรรค์[อาวุธ]
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์ข้ามลิขิต(อาวุธ) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) (ใหม่) ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ]
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์ตราสวรรค์(ยุทธภัณฑ์) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) (ใหม่) ยันต์ตราสวรรค์[เกราะ]
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) ยันต์ข้ามลิขิต(ยุทธภัณฑ์) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) (ใหม่) ยันต์ข้ามลิขิต[เกราะ]

 

สำหรับเควสต่างๆ ไอเทมที่เป็นยันต์โชคลาภก็จะถูกเปลี่ยนเป็นยันต์แบบใหม่เช่นกัน
[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่)
หมายเหตุ :
 • สามารถใช้กับระบบธาตุ เสริมพลังชุดคลุม และ อื่นๆได้ตามปกติ
 • ยันต์ดังกล่าวสามารถใช้กับระบบเสริมพลังใหม่เท่านั้น

 


 

[Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่) [Update] ระบบเสริมพลังและยันต์ชนิดใหม่ (อัปเดตใหม่)

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 2 มิถุนายน 2565
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ