Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์

1778

Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์

– Couple Special Sale –

 

ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

2 กุมภาพันธ์ 2566 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 มีนาคม 2566 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

รายละเอียด Couple Special Sale
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  บัตรผ่านงานแต่งงาน(ตำหนักประสานใจ) ราคา 2,500 Cash
ลดเหลือ 1,900 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  บัตรผ่านงานแต่งงาน(ตำหนักซารังเฮโย) ราคา 2,500 Cash
ลดเหลือ 1,900 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  บัตรผ่านงานแต่งงาน(โบสถ์รักนิรันดร์) ราคา 2,500 Cash
ลดเหลือ 1,900 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  เซ็ทแหวนคู่รัก ราคา 38,000 Cash
ลดเหลือ 34,900 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  ชุด Marry me(ชาย) ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,500 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  ชุด Marry me(หญิง) ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,500 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  ชุดหว่อ อ้าย หนี่(ชาย) ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,500 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  ชุดหว่อ อ้าย หนี่(หญิง) ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,500 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  ชุดรักนิรันด์ (ชาย) ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,500 Cash
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์  ชุดรักนิรันด์(หญิง) ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,500 Cash

 


Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์
Couple Special Sale ลดราคาไอเทมคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ